Niezależną grupę naukowo-ekspercką do spraw Odry, powołał Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Naukowcy zapewniają, że są gotowi pomóc w badaniach i tworzeniu działań naprawczych, na zniszczonej przez zatrucie wody rzece.

Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego prof. Jacek Wróbel, powołał zespół niezależnych ekspertów, w skład którego wchodzą najlepsi specjaliści: ichtiolodzy, chemicy, hydrobiolodzy, toksykolodzy, bioinżynierzy, przyrodnicy. 

Jesteśmy świadkami katastrofy ekologicznej na Odrze. Sytuacja ta wymaga od świata nauki podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Przede wszystkim należy określić hipotezę, co do natury zjawiska, które spowodowało zatrucie rzeki. Długofalowy plan naprawczy powinien obejmować wiele segmentów oraz interdyscyplinarną współpracę naukową. W tym celu Niezależna grupa naukowo-ekspercka ds. Odry Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, wyraża gotowość do współpracy z władzami na szczeblu administracji samorządowej - gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz administracji rządowej - mówi Mateusz Lipka, rzecznik uczelni.

Co mogą zrobić naukowcy?

Pracownicy naukowi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, mogą podjąć się m.in.: badań embriologicznych, histologicznych, toksykologicznych, ichtiologicznych, mikrobiologicznych wody, osadów, roślinności przybrzeżnej oraz analizy ilościowej organicznych zanieczyszczeń chemicznych. Możliwe jest również, wygenerowanie geometrii 3D głównego koryta rzeki wraz z odnogami, a następnie przeprowadzenie symulacji tempa rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w zależności od punktu ich wprowadzenia oraz prędkości wody.

Nasze laboratoria wyposażone są w najwyższej klasy sprzęt specjalistyczny, który służy m.in.: do pomiarów batymetrycznych zbiorników wodnych przy zastosowaniu bezzałogowej jednostki pływającej oraz oznaczenia makro i mikroelementów oraz metali i innych metali, w tym ciężkich, i oceny wskaźników fizykochemicznych wód. Dysponując tak ogromnym zapleczem badawczym, nasi naukowcy, mogą pracować przy poszczególnych etapach nad przywróceniem wód Odry do stanu pierwotnego, co niestety może potrwać latami - dodaje rzecznik uczelni.