Coraz bliżej przebudowy ulicy Bratków w centrum Katowic. Obecnie każda wolna przestrzeń zastawiona jest tu samochodami, dlatego na tę inwestycje oczekują niecierpliwie mieszkańcy.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów przygotowuje się do przebudowy ul. Bratków w centrum Katowic. Plan zakłada zwężenie jezdni i poszerzenie chodników oraz wprowadzenie zieleni. Mieszkańcy proponują, żeby postawić tu znak "strefa zamieszkania", który ogranicza prawa kierowców, a daje większą swobodę pieszym - podaje portal katowice24.info.

Ulica Bratków biegnie od ul. Wita Stwosza do ul. Astrów. Obecnie każda wolna przestrzeń zastawiona jest tu samochodami. Zdecydowana większość z nich stoi nielegalnie, bo nie ma tu wyznaczonego żadnego miejsca parkingowego, a kierowcy nie zostawiają wymaganej prawem odpowiedniej szerokości chodnika. Po przebudowie to powinno się zmienić.

Koncepcja przygotowana przez MZUiM zakłada, że jezdnia zostanie tu zwężona do około 3,7 m. Z kolei chodniki mają być szersze.

Ten po północnej stronie będzie miał 2, a po południowej 1,8 m. 

Wyznaczonych zostanie 10 miejsc parkingowych. Mniej więcej w połowie ulicy przewidziano zmianę geometrii jezdni. Wpłynie to na większe bezpieczeństwo pieszych. Jak się jednak okazuje, szykana wyszła przez przypadek. Chodziło o wygospodarowanie dodatkowego miejsca parkingowego.

Opracowanie: