Ponad tysiąc uchodźców z Ukrainy, którzy szukali schronienia w Polsce, wsparli wolontariusze i pracownicy Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Przemyskiej – poinformował dyrektor wydziału duszpasterstwa rodzin ks. dr Marek Machała.

Jak zaznaczył ks. Machała, "w 15 ośrodkach recepcyjnych z ekipą lekarzy, psychologów, logistyków, bazą transportową i zespołem wolontariuszy z wielu krajów świata, do tej pory udzielono pomocy ponad tysiącu osób z Ukrainy".

Większość z nich została wysłana do zaprzyjaźnionych organizacji i środowisk w krajach Europy Zachodniej. Duszpasterstwo Rodzin utrzymuje z nimi stały kontakt - zauważył.
Osoby trafiające do ośrodków Duszpasterstwa Rodzin - przypomniał ks. Machała - "otrzymują specjalistyczną pomoc w załatwieniu potrzebnych dokumentów, wsparcie rzeczowe, medyczne i psychologiczne".

Goście z Ukrainy mogą odpocząć w dobrych warunkach bieszczadzkiej infrastruktury tak długo, jak tego potrzebują. Następnie przedstawiane są im perspektywy wyjazdu do placówek na terenie Europy Zachodniej - głównie Francji, Szwecji i Hiszpanii - lub do placówek w Polsce. W miejscu docelowym dba się o wszelkie formalności dotyczące pobytu, o pracę dla dorosłych oraz szkołę dla dzieci - przekazał dyrektor wydziału duszpasterstwa rodzin.

W pomoc Duszpasterstwa Rodzin zaangażowało się ponad 160 wolontariuszy. Oprócz Polaków są to Amerykanie, Kanadyjczycy, Francuzi i Ukraińcy. Ci ostatni rekrutują się spośród uchodźców, którzy po otrzymaniu profesjonalnej pomocy i wsparcia stają się ambasadorami programu.

Mimo zmniejszonej aktywności na granicach - zwrócił uwagę ks. Machała - "z Ukrainy wciąż przybywają ludzie potrzebujący pomocy". 

Są to często ofiary działań wojennych, które pokonały blisko tysiąc kilometrów, szukając bezpieczeństwa i pomocy - dodał.

Podkreślił, że "wobec trwającej wojny Duszpasterstwo Rodzin wciąż profesjonalizuje i rozwija swój program wsparcia".

W tym celu poszukiwani są współpracownicy: nauczyciele języka polskiego i języków zachodnich, animatorzy zajęć dla dzieci i młodzieży, budowlańcy, menedżerowie oraz inni specjaliści, którzy chcieliby zaangażować się w pomoc. Potrzebne są również dary rzeczowe w postaci odzieży oraz żywności, a także wpłaty na konto organizacji. Szczegóły na stronie www.rodzina.przemyska.pl