W Lublinie pierwsze wypłaty dodatku węglowego ruszają dzisiaj (23 września). Trwa również przyjmowanie wniosków o wypłatę nowych dodatków - do pelletu drzewnego, gazu LPG, drewna i oleju.

W Lublinie wypłacono pierwsze dodatki węglowe. Na konto miasta wpłynęły pieniądze od wojewody - 14,2 mln zł. To tej pory wnioski złożyło prawie 6800 mieszkańców. Nie było przeszkód formalnych, bo rada miasta z wyprzedzeniem przyjęła stosowną uchwałę.

"Jako pierwsze będą realizowane te wnioski, które po nowelizacji ustawy nie wymagają weryfikacji. W Lublinie na wypłatę dodatków węglowych oczekuje prawie 6,8 tys. mieszkańców. Ruszamy także z przyjmowaniem wniosków na inne dodatki, wprowadzone nową ustawą"  – mówi Andrzej Wojewódzki, sekretarz Miasta Lublin.

Ustawa wprowadziła również nowe formy dodatków dla gospodarstw domowych w wysokości:

  • 3000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
  • 1000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilany drewnem kawałkowym,
  • 2000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł zasilany olejem grzewczym,
  • 500 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany wyłącznie skroplonym gazem LPG.

Wnioski o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w formie papierowej będą od poniedziałku (26 września) przyjmowane w 10 lokalizacjach na terenie Lublina: w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin: przy ul. Wieniawskiej 14, ul. Filaretów 44, ul. Szaserów 13-15, ul. Franciszka Kleeberga 12a i ul. Wolskiej 11 - w poniedziałki i wtorki w godz. od 7.45 do 16.45 oraz w środy, czwartki i piątki w godz. od 7.45 do 15.15. 

Wnioski można składać również w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie: w siedzibie głównej przy ul. Koryznowej 2d oraz filiach przy ulicach: ul. Lubartowskiej 6-8, ul. Hutniczej, al. Kompozytorów Polskich 8, ul. Nałkowskich 114 - od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.

Istnieje również możliwość złożenia wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (adres na ePUAP:/MOPR-Lublin/SkrytkaESP). 

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku o dodatki dla gospodarstw domowych znajdziesz  tutaj>>>>>>