Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła pierwsze informacje dot. frekwencji w drugiej turze wyborów samorządowych. Do godz. 12 wyniosła ona 15,61 proc.

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła pierwsze informacje dot. frekwencji w drugiej turze wyborów samorządowych. Do godz. 12 wyniosła ona 15,61 proc.
PKW podało informacje o frekwencji /PAP


Informuję, że w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, według stanu na godz. 12, w dniu 4 listopada 2018 r. liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach (...) wyniosła 9 mln 486 tys. 846 osób; wydano karty do głosowania 1 mln 481 tys. 178 osobom uprawnionym, co stanowi 15,61 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach - poinformował szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. Jak zaznaczył, dane te opierają się na informacjach z 7682 z 7687 obwodowych komisji wyborczych.Hermeliński podał, że frekwencja w poszczególnych województwach wyniosła: w dolnośląskim - 13,12 proc., kujawsko-pomorskim - 14,98 proc., lubelskim - 18,12 proc., lubuskim - 12,69 proc., łódzkim - 15,37 proc., małopolskim - 17,97 proc., mazowieckim - 16,45 proc., opolskim - 14,29 proc., podkarpackim - 18,51 proc., podlaskim - 18,34 proc., pomorskim - 14,28 proc., śląskim - 13,82 proc., świętokrzyskim - 16,47 proc., warmińsko-mazurskim - 15,92 proc., wielkopolskim - 13,96 proc. i w woj. zachodniopomorskim - 13,13 proc.

Jeśli chodzi o największe miasta, to frekwencja w Gdańsku do godz. 12 wyniosła 14,02 proc., w Kielcach - 16,32 proc., w Krakowie - 16,51 proc., w Olsztynie - 15,89 proc., w Szczecinie - 12,17 proc.

W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Nowe Piekuty, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie, otóż tam wzięło udział 34,03 proc. wyborców
- dodał Hermeliński.

Jak wynika z informacji uzyskanych przez Państwową Komisje Wyborczą, wszystkie lokale wyborcze w 649 gminach i miastach, gdzie odbywa się druga tura wyborów, zostały otwarte w terminie. Nie mamy informacji, żeby w tym zakresie doszło do jakichkolwiek zakłóceń na chwilę obecną - powiedział sędzia Wiesław Błuś na konferencji prasowej w siedzibie PKW. Podał, że do godziny 11.30 "doszło do 76 zdarzeń, które mogą być związane z przeprowadzanymi wyborami, z czego najwięcej zdarzeń dotyczyło agitacji, czy też zachowań polegających na niszczeniu ogłoszeń wyborczych". Na chwilę obecną możemy powiedzieć, że nie mają one większego wpływu na sprawny przebieg akcji wyborczej - zaznaczył sędzia.W niedzielę od godz. 7 rano do 21, w 649 gminach, w których 21 października żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, trwa głosowanie w drugiej turze wyborów samorządowych. Druga tura wyborów przeprowadzana jest m.in. w 5 miastach wojewódzkich: Gdańsku, Krakowie, Kielcach, Olsztynie i Szczecinie. (MN)