Do niedzieli do godz. 21. trwa cisza wyborcza. W tym czasie nie można prowadzić kampanii wyborczej i nakłaniać do głosowania na określonych kandydatów na prezydenta. Za publikowanie sondaży grozi kara do 1 miliona złotych.

Wszystkie materiały wyborcze, które zostały umieszczone w przestrzeni publicznej przed rozpoczęciem ciszy, nie muszą być usuwane. Wynika to m.in. z tego, że Kodeks wyborczy nakazuje usunięcie plakatów w ciągu 30 dni od dnia wyborów - wyjaśnił p.o. szefa zespołu prawnego i organizacji wyborów w Krajowym Biurze Wyborczym Lech Gajzler. Podobnie wygląda kwestia treści opublikowanych w internecie. Materiały umieszczone w sieci przed rozpoczęciem ciszy wyborczej mogą pozostać pod warunkiem, że w trakcie ciszy wyborczej nie są wprowadzane w nich zmiany - powiedział Gajzler.

PKW podkreśla, że wszystkie przypadki naruszenia ciszy wyborczej należy zgłaszać policji. Naruszenie zakazu prowadzenia agitacji wyborczej w okresie ciszy wyborczej to wykroczenie, a naruszenie zakazu publikowania sondaży wyborczych to występek. Ocena, czy w danym przypadku doszło do naruszenia prawa, do popełnienia wykroczenia, nie będzie należało do Państwowej Komisji Wyborczej, tylko do organów ścigania i sądów - zastrzegł Gajzler.

Oficjalne wyniki wyborów prezydenckich poznamy po tym, jak PKW otrzyma papierowe protokoły z głosowania ze wszystkich komisji okręgowych i obwodowych w kraju a także dane z głosowania za granicą. Jeśli żaden z 11 ubiegających się o urząd prezydenta kandydatów nie otrzyma ponad połowy ważnie oddanych głosów, 24 maja odbędzie się druga tura głosowania

Jak głosować?

W niedzielę głosowanie odbędzie się w godz. 7-21. Aby otrzymać kartę do głosowania, w lokalu wyborczym, w którym jesteśmy umieszczeni w spisie wyborców, musimy przedstawić komisji dokument tożsamości. Może to być np. dowód osobisty lub paszport.

Karta do głosowania będzie miała format A4; znajdzie się na niej 11 podanych w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Będzie opatrzona pieczęciami obwodowej komisji wyborczej oraz wydrukowanym odciskiem pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej.

W wyborach prezydenckich  można oddać głos tylko na jednego kandydata. Aby nasz głos był ważny, w kratce z lewej strony nazwiska naszego kandydata należy postawić znak X (dwie przecinające się linie w obrębie kratki). Wybór więcej niż jednego kandydata spowoduje, że głos będzie nieważny. Podobnie, jeśli nie oddamy głosu na żadnego z kandydatów. Nie mają natomiast znaczenia dopiski, np. dopisanie dodatkowych nazwisk poza kratką.

(mn)