Ponad 20 milionów złotych więcej niż w 2007 roku mieli w sumie na kontach parlamentarzyści, którzy w piątek zakończyli czteroletnią pracę na Wiejskiej.

Statystycznie oznacza to, że oszczędności każdego z polityków wzrosły z 63 do 113 tysięcy złotych. Są jednak i tacy posłowie, którzy wyraźnie zaniżają średnią; nie tylko nie zwiększył się poziom ich dochodów, ale ich oszczędności wręcz się zmniejszyły.

Ilu jest takich, którym nie starcza 10 tysięcy złotych miesięcznie?

35 posłów zaczynało i kończy z zerem na koncie, ale nie powinniśmy też zapominać o tych, którzy na początku kadencji Sejmu mieli więcej, niż na koniec. Takich posłów jest kilkudziesięciu: oszczędności Magdaleny Kochan spadły do zera ze 180 tysięcy złotych, Wojciech Pomajda miał 110 tysięcy złotych a Kazimierz Ujazdowski zaczynał pracę na Wiejskiej z 70 tysiącami. Gdzie podziały się te pieniądze?

Zostały ulokowane głównie w mieszkaniach, czasem w nowych samochodach. Część posłów wykupiło również ubezpieczenia, albo zagrało na giełdzie: z marnym skutkiem. Poseł Robert Węgrzyn z kolei zainwestował w swoją kampanię wyborczą.

W najbliższy wtorek muszę podpisać umowę przedwstępną sprzedaży jednej ze swoich nieruchomości- mówi i dodaje, że te pieniądze także zainwestuje w kampanię. Czyli będę po prostu biedniejszy o kilkaset tysięcy złotych Na stwierdzenie dziennikarza RMF FM, że ta jest inwestycja może się zwrócić, Węgrzyn odpowiada Być może tak, być może nie, to jest loteria.

O 23 miliony złotych zwiększyły się sumy zgromadzone przez posłów w czasie czteroletniej kadencji Sejmu. Oszczędności lokują w nieruchomościach, na giełdzie oraz inwestują w kampanię.

Oświadczenia majątkowe posłów składane są na początku kadencji, co rok w czasie jej trwania, oraz na końcu, kiedy posłowie opuszczają już Sejm. W pierwszych parlamentarzyści dokumentują swój stan posiadania na początku sprawowania mandatu. Porównanie ich z kolejnymi pozwala ocenić, jak wzrasta majątek każdego z posłów. Posłowie zawodowi poprzestają na deklarowaniu dochodów, otrzymywanych z Kancelarii Sejmu; uposażenia oraz diet.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (uposażenie - art. 25, dieta - art. 42) "uposażenie poselskie odpowiada wysokości miesięcznego wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat i wynosi obecnie 9892 zł 30 gr. brutto; dieta wynosi 25 % uposażenia, jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w granicach określonych w odrębnych przepisach dla diet otrzymywanych z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich. Cała dieta parlamentarna obecnie to 2473 zł".

Posłowie prowadzący działalność gospodarczą na własny rachunek (posłowie niezawodowi) zobowiązani są do wykazania w oświadczeniach wysokości i źródeł swoich dochodów. Nie pobierają uposażenia poselskiego, a jedynie diety.

W oświadczeniach zaznacza się, czy parlamentarzysta pozostaje we wspólności majątkowej (np. z małżonkiem), czy jego majątek jest własnością odrębną.

Treść oświadczeń kontrolowana jest co roku przez sejmową komisję etyki poselskiej. Wątpliwości poseł zobowiązany jest wyjaśnić w dodatkowym dokumencie, przyjmowanym przez komisję. Uchwały w tej sprawie dołączane są do publikowanych oświadczeń.

Odrębną kontrolę nad treścią oświadczeń majątkowych sprawują Izby Skarbowe, jak w wypadku pozostałych podatników, oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne - to jedno z głównych zadań ustawowych tej służby.

Poseł Partia Oszczędności na początku Oszczędności na końcu
Cezary Atamańczuk PO 400 tys.- oświadczenie 80 tys. - oświadczenie
Zbigniew Girzyński PiS 130 tys. - oświadczenie 2 tys. - oświadczenie
Krzysztof Grzegorek PO 200 tys. - oświadczenie 20 tys. - oświadczenie
Leszek Jastrzębski PO 150 tys. - oświadczenie 5 tys. - oświadczenie
Arkadiusz Mularczyk PiS 241 tys. - oświadczenie 41 tys. - oświadczenie
Mirosława Nykiel PO 180 tys. - oświadczenie 3 tyś - oświadczenie
Ireneusz Raś PO 175 tys. - oświadczenie 15 tyś. - oświadczenie
Mirosław Sekuła PO 100 tys. - oświadczenie 25 tyś. - oświadczenie
Monika Wielichowska PO 160 tys. - oświadczenie 30 tyś. - oświadczenie
Jerzy Ziętek PO 103 tys. - oświadczenie 31 tyś. - oświadczenie