Trzej pracownicy uszkodzonej elektrowni atomowej Fukushima I otrzymali przekraczające normy dawki promieniowania. Dwóch z nich trafiło do szpitala - poinformowała japońska agencja bezpieczeństwa atomowego.

Pracownicy elektrowni otrzymali promieniowanie rządu 170 do 180 milisiwertów. Maksymalna dawka, jaką mogą przyjąć uczestnicy akcji ratunkowej została ustalona na 150 milisiwertów. Dwóch z poparzeniami na nogach zostało przewiezionych do szpitala.

Rzecznik japońskiej agencji bezpieczeństwa atomowego Fumio Matsuda poinformował, że trzej pracownicy elektrowni zostali wystawieni na promieniowanie, kiedy doprowadzali zasilanie do reaktora nr 3.

Rano japońskie stacje telewizyjne poinformowały, że nad uszkodzoną przez trzęsienie ziemi i tsunami elektrownią nadal unoszą się obłoki pary, ale do pracy w bloku nr 3 powróciły ekipy techniczne, a w części bloku nr 1 przywrócono zasilanie.

Głównym zadaniem ekip technicznych w bloku nr 3 jest uruchomienie wewnętrznego systemu chłodzenia. Technicy zostali wycofani z tego bloku wczoraj ze względów bezpieczeństwa, gdy zaczął się wydobywać z niego czarny dym.