Ciśnieniowy zbiornik reaktora nr 1 w uszkodzonej japońskiej elektrowni atomowej Fukushima I przepuszcza na zewnątrz wodę. Oznacza to, że realizacja dotychczasowego planu ustabilizowania sytuacji może się opóźnić.

Musi tam być znaczny przeciek. Pastylki paliwowe prawdopodobnie stopiły się i opadły, a proces ten mógł uszkodzić sam zbiornik ciśnieniowy i utworzyć dziurę - powiedział na konferencji prasowej dyrektor generalny TEPCO Junichi Matsumoto.

Pracownicy uszkodzonej 11 marca przez trzęsienie ziemi i tsunami elektrowni pompowali wodę do czterech z łącznie sześciu bloków reaktorowych, by zgodnie z planem doprowadzić do stycznia rdzenie paliwowe do stanu "zimnego wyłączenia". W ten sposób chce się zaradzić największej katastrofie nuklearnej od czasu wybuchu reaktora w Czarnobylu w 1986 roku.

Po dokonanym wcześniej w tym tygodniu skorygowaniu wskaźnika ustalono, że w reaktorze nr 1 wody nie ma na poziomie pięciu metrów poniżej tego, na jakim w normalnych warunkach znajdują się wierzchołki czterometrowych prętów paliwowych. W efekcie znaczna część paliwa mogła ulec stopieniu.

Podobną jak w reaktorze nr 1 metodę stabilizowania sytuacji przewidziano dla reaktorów nr 2 i nr 3, ale według Matsumoto jest prawdopodobne, że również one mogą przeciekać w następstwie stopienia się prętów paliwowych i uszkodzenia obudowy.