Blisko 348 tysięcy uczniów VI klas szkół podstawowych w całej Polsce przystąpi we wtorek do sprawdzianu dla szóstoklasistów. Są oni – zgodnie z zapowiedziami MEN – ostatnim rocznikiem, którzy przystępuje do sprawdzianu. Od przyszłego roku ma on zostać zlikwidowany. Jutro na RMF 24 opublikujemy arkusze zadań wraz z rozwiązaniami.

Blisko 348 tysięcy uczniów VI klas szkół podstawowych w całej Polsce przystąpi we wtorek do sprawdzianu dla szóstoklasistów. Są oni – zgodnie z zapowiedziami MEN – ostatnim rocznikiem, którzy przystępuje do sprawdzianu. Od przyszłego roku ma on zostać zlikwidowany. Jutro na RMF 24 opublikujemy arkusze zadań wraz z rozwiązaniami.
Zdj. ilustracyjne / CHRISTIAN BEUTLER /PAP/EPA
Jutro, chwilę po tym, jak Centralna Komisja Egzaminacyjna upubliczni arkusze zadań, na stronie RMF24 będziemy publikować rozwiązania zadań. Koniecznie wejdźcie i sprawdźcie, jak wam poszło.

Likwidację sprawdzianu zapisano w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt w połowie marca trafił do konsultacji społecznych.

Obecni szóstoklasiści są też drugim rocznikiem, który od I klasy uczy się zgodnie z nową podstawą programową. Sprawdzian będą pisali w formule, którą wprowadzono w ubiegłym roku.


Zgodnie z nią sprawdzian składa się z dwóch części. Pierwsza rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa 80 minut. W przypadku części uczniów, którym przysługuje wydłużony czas pisania sprawdzianu - np. dyslektyków - ta część potrwa 120 minut.

W tej części sprawdzane będzie opanowanie przez szóstoklasistów wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym.

Uczeń będzie miał do rozwiązania zarówno zadania zamknięte (w takich zadaniach wybiera jedną poprawną odpowiedź spośród kilku podanych), jak i otwarte (sam udziela odpowiedzi).

Po przerwie, o godzinie 11:45 rozpocznie się druga część sprawdzianu  - test z języka obcego. Szóstoklasiści mieli do wyboru sześć języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. W tej części wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów będą zadaniami zamkniętymi. Potrwa ona 45 minut, w przypadku dyslektyków - 70 minut.

Najwięcej - ponad 330 tysięcy uczniów - wybrało język angielski. Na drugim miejscu znalazł się język niemiecki, który chce zdawać blisko 16 tysięcy szóstoklasistów. Do testu z rosyjskiego zgłoszonych zostało 262 uczniów, z francuskiego - 207, a z hiszpańskiego - 22. Nikt nie wybrał języka włoskiego.

Arkusze sprawdzianu Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować jeszcze we wtorek na swojej stronie internetowej oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych. Rozwiązania zdań wraz z arkuszami znajdziecie także na RMF24.pl.

Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnego wypadku losowego nie może przystąpić do sprawdzianu we wtorek, będzie go pisać w drugim terminie - 2 czerwca. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz.

Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na przyjęcie ucznia do gimnazjum rejonowego, w przypadku wyboru innej szkoły wynik może zdecydować czy będzie się on w niej uczył.

Swoje wyniki szóstoklasiści poznają 27 maja. W dniu zakończenia roku szkolnego - 24 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej uczniowie otrzymają wydane przez CKE zaświadczenia w wynikach. Wyrażone w procentach będą osobno podane z części pierwszej (z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i matematyki) i osobno z drugiej.

W ubiegłym roku średni wynik uzyskany na sprawdzianie przez szóstoklasistów z matematyki to 61 proc., z polskiego - 73 proc., a z języka angielskiego - najczęściej wybieranego przez uczniów języka obcego - to 78 procent.

W części szkół podstawowych wtorek może być dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji, dyrektorzy szkół mogą decydować o dodatkowych dniach wolnych w szkole. W szkołach podstawowych takim dodatkowy dniem wolnym bywa właśnie dzień sprawdzianu dla szóstoklasistów.

(az)