Pierwsze od czasu pożaru niewielkie nabożeństwo zostanie odprawione w ten weekend w paryskiej katedrze Notre Dame – poinformował jej rektor Patrick Chauvet. Uczestniczyć ma w nim – z kaskami na głowach - około tuzina duchowych, w tym arcybiskup Paryża.

Zarówno arcybiskup Paryża Michel Aupetit, jak i inni duchowni obecni w katedrze w czasie mszy będą - z powodów bezpieczeństwa - nosili kaski. Będą tez mogli poruszać się w świątyni tylko wzdłuż precyzyjnie wyznaczonych linii, by nie zbliżać się do murów, które mogą runąć,  ani nie chodzić pod tymi częściami sklepienia, które mogą się zawalić. Samo nabożeństwo zostanie odprawione w części świątyni, która nie uległa zniszczeniu.

Odprawiając mszę, w której - właśnie z powodów bezpieczeństwa - nie będą mogli uczestniczyć wierni, duchowni chcą symbolicznie podkreślić powrót religijnego życia do częściowo zniszczonej świątyni. Nadal trwa wzmacnianie murów i sklepienia katedry, usuwanie z jej ścian śladów trującego ołowiu (z niego zrobiony był dach zabytku, który w czasie pożaru się stopił) oraz usuwanie z jej wnętrza gruzu.

Opracowanie: