Organizacja pozarządowe, m.in. Caritas Polska, Polska Akcja Humanitarna, Polski Czerwony Krzyż, Fundacja D.O.M. spieszą z pomocą powodzianom. Organizują zbiórki pieniężne i rzeczowe na rzecz wszystkich, których dotknęła tegoroczna powódź.

Caritas Polska

Już jeden milion złotych przekazała Caritas Polska na pomoc doraźną i zakup sprzętu w postaci osuszaczy i myjek wysokociśnieniowych dla poszkodowanych przez powódź. W akcji pomocowej uczestniczy 15 diecezjalnych Caritas. Do akcji włączają się firmy, osoby prywatne i instytucje. Do 30 maja trwa zbiórka artykułów prowadzona w 300 marketach Polomarket w całej Polsce. Można też wysłać sms o treści "Pomagam" na numer 72052 (koszt 2,44 zł z VAT).

Wpłat można dokonywać na konta Caritas Polska: Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526; Bank Millennium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem: "Powódź".

Producenci mogą przekazać swoje wyroby: osuszacze, pompy, myjki wysokociśnieniowe, żywność, materiały budowlane, płaszcze przeciwdeszczowe, kalosze, koce, pościel, środki czystości i higieny do wszystkich diecezjalnych ośrodków Caritas.

Z najnowszych danych Caritas wynika, że zniszczeniu uległo ponad 19 tys. domów. Część z nich nie nadaje się do zamieszkania, a reszta wymaga gruntownych remontów. Prawie 70 tysięcy osób zostało poszkodowanych przez powódź.

Polski Czerwony Krzyż

PCK również zwraca się z apelem o pomoc powodzianom. Jak informuje, w tej chwili najpilniej potrzebne są środki czystości i dezynfekcji, koce, śpiwory, żywność i woda pitna. Powodzianie pilnie potrzebują agregatów prądotwórczych. Na zalewanych terenach poszkodowanym pomagają wolontariusze, pracownicy i ratownicy PCK. Pieniądze można wpłacać na konto PCK: 93 1160 2202 0000 0001 6233 5614 z dopiskiem "Powódź 2010".

"Mimo Wszystko"

Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko", która zajmuje się osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przeznaczy 500 tysięcy złotych na pomoc dla powodzian, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Na wsparcie mogą liczyć przede wszystkim rodziny, w których znajdują się osoby chore i niepełnosprawne. [Czytaj więcej]

Polska Akcja Humanitarna

Zbiórkę publiczną na rzecz powodzian prowadzi także Polska Akcja Humanitarna. Zebrane środki umożliwią likwidację szkód spowodowanych powodzią poprzez odbudowę zniszczeń oraz oczyszczanie i osuszanie zalanych domów. PAH chce, by pomoc trafiła do najbardziej potrzebujących gmin i społeczności. Dlatego w pierwszej kolejności dokonała oceny zniszczeń i potrzeb wywołanych przez falę powodziową w poszczególnych rejonach kraju. Pracownicy PAH wizytowali gminy dotknięte żywiołem, m.in. Goczałkowice-Zdrój, Czechowice-Dziedzice, okolice Sandomierza oraz Płocka.

PAH już wyasygnowała środki (pochodzące z darowizn od 1 proc. podatku) na zakup 500 śpiworów i 300 koców, które zostaną przekazane Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gąbinie, a także Urzędowi Gminy w Słubicach. W ramach tych samych funduszy PAH zakupiła środki czystości (wiadra, rękawice, worki na śmieci, detergenty, szczotki) oraz środki dezynfekujące i przekazała je Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach.

Pieniądze można też wpłacać na konto: BPH 22 1060 0076 0000 3310 0015 9112.

Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne

Apel o przekazywanie darów na rzecz powodzian przesłało Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne. W niedzielę do miejscowości Chełm Śląski odjechał z Katowic pierwszy transport z darami, kolejne dary do Chełma Śląskiego i Bierunia trafiają codziennie. Towarzystwo apeluje o przywożenie do jego siedziby trwałej żywności, środków czystości, rzeczy dla niemowląt, przyborów szkolnych oraz odzieży i koców; przyjmuje również datki pieniężne.