Po powodzi wiele miejsc wymaga natychmiastowego odkażania. Dlatego minister zdrowia apeluje, by wyjeżdżać z najmłodszymi dziećmi. Ewa Kopacz zapewnia także, że będzie gdzie pojechać i za co; do wykorzystania są ośrodki rządowe, a koszty pokryje rząd.

Według minister zdrowia pieniędzy wystarczy na zorganizowanie dla ponad 2,5 tysiąca maluchów poniżej 7 roku życia. Dla nich taki wyjazd to nie tylko atrakcja, ale i profilaktyka. Pozostawanie w niewysuszonych i nieuprzątniętych jeszcze domach to realne zagrożenie. Dzieci, które poznają swój świat przez dotyk, wkładanie przedmiotów do buzi, są szczególnie narażone w tej chwili na zakażenia, które po opadnięciu wody niestety, przy dobrej, ciepłej pogodzie, będą się namnażały - mówi minister. Ewa Kopacz apeluje, by zgłaszać się jak najszybciej.

Turnusy mają trwać 14 dni. Pierwszy rozpocznie się w Juracie 12 czerwca. Pojedzie tam 70 osób. Kolejne turnusy odbywać się będą do końca wakacji, a jeżeli będzie taka potrzeba także we wrześniu. Szczegółowe informacje można uzyskać w samorządach.

Kopacz poinformowała także, że do tej pory zaszczepiono przeciwko tężcowi ponad 11 tysięcy osób z terenów powodziowych.

Wyjazdy także dla starszych dzieci

1200 uczniów z terenów, na których była powódź, już wyjechało na wypoczynek finansowany przez resort edukacji - poinformowała Katarzyna Hall. Minister Edukacji mówiła o pomocy organizowanej dla powodzian przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jak poinformowała, dzieci, których warunki mieszkaniowe są złe albo szkoła jest nieczynna, mogą już, w trakcie trwania roku szkolnego, wyjechać na wypoczynek edukacyjny. Według niej, w sumie na taki wypoczynek wyjedzie w sumie 1600 uczniów.

Hall powiedziała również, że zgłoszono już ok. 4 tys. dzieci chętnych na wypoczynek letni - wyjazdy organizowane przez MEN we współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządami. Podkreśliła, że obecnie jest do dyspozycji 6 tys. miejsc na takie wyjazdy.

Minister podkreśliła, że MEN dysponuje kwotą 100 mln zł na dofinansowanie remontów szkół na terenach zalanych. Przypomniała też o zasiłku edukacyjnym przyznawanym powodzianom na każde dziecko w wieku szkolnym (1000 zł) - pieniądze te pochodzą z Narodowego Programu Stypendialnego.