W związku z szybkim tempem podnoszenia się wody w Odrze i Warcie wojewoda zachodniopomorski wprowadza od jutra alarm powodziowy w Szczecinie oraz powiatach myśliborskim i gryfińskim. Na terenie tych powiatów obowiązywać będzie stały, 24-godzinny monitoring wałów przeciwpowodziowych. Samorządy zagrożonych powiatów muszą w pełni przygotować miejsca do ewakuacji mieszkańców z podtopionych terenów.

W całodobowy stan gotowości postawione są wszystkie służby mundurowe (łącznie z wojskiem) oraz powiatowe i gminne centra zarządzania kryzysowego. W zależności od stanu wód, w pierwszej kolejności może być ewakuowanych około 100 osób w powiatach gryfińskim i myśliborskim - mówi wojewoda Marcin Zydorowicz.

Od dziś bowiązuje także całkowity zakaz wstępu na wały przeciwpowodziowe Odry na terenie całego województwa zachodniopomorskiego.

Woda w Odrze przekroczyła stany alarmowe w Słubicach (Lubuskie) - płynie 161 cm powyżej stanu alarmowego; Gozdowicach (Zachodniopomorskie) - 72 cm powyżej stanu alarmowego oraz Bielinku (Zachodniopomorskie) - 55 cm powyżej stanu alarmowego.