Cztery gminy w Małopolsce dotknięte powodzią - Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice i Brzeszcze - otrzymają 2 mln zł na walkę z komarami. Jeszcze dziś pieniądze powinny trafić do gmin.

O dofinansowanie akcji odkomarzania zalanych podczas powodzi terenów wojewoda małopolski Stanisław Kracik wystąpił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W gminach Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice i Brzeszcze rozlewiska były największe. Woda stała tam bardzo długo i problem komarów był najbardziej uciążliwy. Odkomarzanie na terenach tych gmin obejmie ok. 22 tys. ha - poinformowała rzeczniczka wojewody małopolskiego Joanna Sieradzka.

W Szczucinie opryski są wykonywane od kilku dni. Ja jestem zadowolony z efektu. Populacja komarów wyraźnie się zmniejszyła. Opryski były wykonywane na terenie całej gminy, poza obszarami upraw ekologicznych - powiedział burmistrz Szczucina Jan Sipior. Dodał, że koszt akcji wyniesie w jego gminie ok. 900 tys. zł.

Z komarami walczą także inne gminy w Małopolsce, m.in. Tarnów. Bochnia przeznaczyła na ten cel ze swojego budżetu ok. 50 tys. zł. Opryski wykonano w miejscowościach: Siedlec, Chełm, Stanisławice, Cikowice, Damienice, Proszówki i Baczków. Koncentrowaliśmy się na terenach zamieszkanych przez ludzi. Efekty już są, ale żeby skutek był dobry, konieczne byłyby opryski na większym obszarze - przyznał wójt Bochni Jerzy Lysy. Jak dodał, na to jednak potrzebne są pieniądze.

Obecnie trwają opryski w powiecie oświęcimskim - w gminach Przeciszów, Chełmek i w samym Oświęcimiu. Jak poinformowało biuro prasowe wojewody małopolskiego, w najbliższych dniach planowane jest odkomarzanie m.in. na terenie gmin Brzeszcze, Zator, Osiek, Kęty i Libiąż.