Od pięciu lat obowiązują przepisy dotyczące przekazywania 1 procent podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego. Nasz datek, na konto wybranej organizacji , przekaże urząd skarbowy. Ma na to czas do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

Krok pierwszy: Złóż w zeznanie podatkowe w ustawowym terminie

Żeby przekazać 1 procent podatku na organizację pożytku publicznego, trzeba złożyć PIT w ustawowym terminie.

Rodzaj PIT-u Termin złożenia
PIT-28 do 31 stycznia 2012 r
PIT-36 do 30 kwietnia 2012 r
PIT-36L do 30 kwietnia 2012 r
PIT-38 do 30 kwietnia 2012 r
PIT-39 do 30 kwietnia 2012 r

Krok drugi: Zapłać podatek

Żeby przekazać 1 procent podatku na organizację pożytku publicznego, trzeba zapłacić podatek w ustalonym terminie.

Rodzaj PIT-u Termin zapłaty
PIT-28 do 2 kwietnia 2012 r
PIT-36 do 2 lipca 2012 r
PIT-36L do 2 lipca 2012 r
PIT-38 do 2 lipca 2012 r
PIT-39 do 2 lipca 2012 r

Krok trzeci: Wybierz OPP

Wyboru OPP dokonujesz z wykazu organizacji uprawnionych do otrzymania 1 procent podatku. Wykaz ten prowadzi Minister Pracy i Polityki Społecznej. Ma on formę elektroniczną i jest dostępny pod tym adresem.

To, jakie organizacje mogą być ujęte w wykazie i jak jest on prowadzony, określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Krok czwarty: Wypełnij odpowiednie rubryki w zeznaniu podatkowym albo w jego korekcie

W zeznaniach podatkowych znajduje się blok "Wniosek o przekazanie 1 procent podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)". Jeśli w bloku tym podasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej organizacji oraz kwotę do przekazania na jej rzecz, to będzie to równoznaczne ze złożeniem wniosku o przekazanie pieniędzy danej organizacji..

- Numer wpisu do KRS wybranej organizacji znajdziesz w wykazie OPP prowadzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej - W jednym zeznaniu podatkowym (lub jego korekcie) możesz wskazać tylko jedną OPP. Jeżeli składasz więcej zeznań, w każdym z nich możesz wskazać inną OPP - W składanym zeznaniu podatkowym (lub jego korekcie) możesz dodatkowo podać informacje, które w Twojej ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez OPP. Jest to tzw. Cel szczegółowy. Pozycja przeznaczona do jego wpisania znajduje się w bloku "Informacje uzupełniające".