"Jak wszystko w XXI wieku, także przyznawanie Nagrody Nobla w dziedzinie literatury pozostaje dyskusyjne" - napisała w swojej dwutomowej książce Anna Maria Świątek. W ten sposób zachęciła do dyskusji o laureatach tego najbardziej prestiżowego pisarskiego wyróżnienia.

"Nobel Literacki XXI wieku" to doskonały, obszerny leksykon i podręcznik w jednym. Autorka opracowania opublikowanego w wydawnictwie Fosze w pasjonujący, wnikliwy i przejrzysty sposób analizuje twórczość uhonorowanych pisarek i pisarzy. Przed ogłoszeniem laureata za rok 2022 Bogdan Zalewski poprosił Annę Marię Świątek o syntetyczny skrót, rodzaj subiektywnego, lakonicznego przewodnika po twórczych drogach (a może i manowcach?) noblistów naszego stulecia. 

Anna Maria Świątek ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim. Jest nauczycielką języka polskiego w warszawskim liceum, autorką wierszy dla dzieci, szkolnego słownika gatunków literackich, przewodnika po literaturze dla licealistów, recenzji i opracowań krytycznoliterackich, zbioru zasad savoir vivre'u, założycielką i opiekunką wielokrotnie nagradzanej gazety licealnej.