Przed maturzystami trzecia odsłona egzaminacyjnego maratonu: dzisiaj zmierzą się z językiem angielskim. Rano przeprowadzony zostanie egzamin na poziomie podstawowym, a po południu - na poziomie rozszerzonym. Jak w poprzednich dniach na RMF 24 opublikujemy arkusze zadań wraz z propozycjami rozwiązań!

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo język polski, matematykę i język obcy, przy czym obowiązkowe są egzaminy z tych przedmiotów tylko na poziomie podstawowym. Chętni natomiast mogą zdawać je także na poziomie rozszerzonym.

W środę, na inaugurację maturalnych zmagań, abiturienci zdawali egzamin z polskiego, a dzień później zmierzyli się z królową nauk. Po zakończeniu każdego z egzaminów na RMF 24 publikowaliśmy arkusze zadań wraz z propozycjami rozwiązań:

Matura 2016: Język polski, poziom podstawowy [ARKUSZE I ODPOWIEDZI]

Matura 2016. Język polski, poziom rozszerzony [ARKUSZE I ODPOWIEDZI]

Matura 2016. Matematyka, poziom podstawowy [ARKUSZE I ODPOWIEDZI]


Podobnie jak w poprzednich dniach dzisiaj również opublikujemy arkusze zadań wraz z propozycjami rozwiązań!

Egzaminy z innych języków obcych rozpoczną się 12 maja - maturzyści zmierzą się wtedy z niemieckim. Sprawdzian z rosyjskiego przeprowadzony zostanie 18 maja, z francuskiego - 19 maja, z hiszpańskiego - 20 maja, z włoskiego - 23 maja, a z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) i języków regionalnych (kaszubskiego i łemkowskiego) - 24 maja.

Zdający maturę w nowej formule muszą obowiązkowo przystąpić także do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym (chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do czterech egzaminów z przedmiotów do wyboru). Zdający maturę w starej formule nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z przedmiotu do wyboru, ale jeśli zechcą, mogą zdawać do sześciu takich egzaminów na wybranym przez siebie poziomie.

Aby uzyskać świadectwo maturalne, wszyscy abiturienci muszą ponadto przystąpić do dwóch egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 24 maja, zaś ustnych - trzy dni dłużej. Wyniki matur ogłoszone zostaną 5 lipca.

(edbie)