Maturzyści piszą egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Po południu będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie. Nie są to egzaminy obowiązkowe, przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę. Na RMF 24 wieczorem opublikujemy arkusze i propozycje rozwiązań.

Chęć zdawania egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym zadeklarowało ponad 54 tys. maturzystów, czyli 16 proc. abiturientów.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym trwać będzie 180 minut.

Z kolei do egzaminu z WOS ma przystąpić prawie 41 tys. maturzystów, czyli 12 proc.; około 27 tys. zadeklarowało chęć zdawania egzaminu na poziomie podstawowym, a około 13 tys. na poziomie rozszerzonym. Egzamin ten rozpocznie się o 14:00.