Blisko 64 tysiące abiturientów przystąpi jutro (24 sierpnia) do poprawkowych egzaminów maturalnych. W tym roku będą to tylko testy pisemne - poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE).

Tegoroczna matura poprawkowa rozpocznie się o godzinie 9:00. W ubiegłym roku egzaminy odbywały się wyjątkowo po południu, bo ich termin z uwagi na obostrzenia pandemiczne przypadł na wrzesień.  Z danych CKE wynika, że do egzaminu poprawkowego zgłosiło się teraz 63 976 zdających.

Królowa Nauk najchętniej wybierana przez abiturientów

Najwięcej zdających - ponad 50,7 tys. - zadeklarowało chęć przystąpienia do pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki. Poprawkowy test pisemny z języka polskiego ma napisać ponad 7,5 tys. abiturientów. Wśród egzaminów pisemnych z języków obcych najwięcej poprawek - 5,1 tys. - abiturienci zdawać będą z języka angielskiego.

Z pozostałych języków obcych do matury poprawkowej  z języka niemieckiego przystąpi - 458 osób, rosyjskiego - 58 osób, hiszpańskiego - 12 osób, francuskiego - 5 osób i włoskiego - 2 osoby.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 10 września 2021 r.

Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 81 proc., a prawo do poprawki ma 13,2 proc. Spośród tegorocznych absolwentów techników egzamin dojrzałości zaliczyło 64 proc., a prawo do poprawki ma 24,9 proc.

Matura 2021 zdecydowanie inna od ubiegłorocznej

Do głównej majowej sesji maturalnej przystąpiło 273,4 tys. tegorocznych absolwentów (167,5 tys. absolwentów liceów i 105,9 tys. absolwentów techników) - osoby te zdawały testy ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

Ponadto do egzaminu maturalnego przystępowały osoby, które w ubiegłych latach go nie zdały, chciały podwyższyć wynik lub zdawały egzamin w kolejnych przedmiotów.

W tym roku w związku z epidemią Covid-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej matura była przeprowadzona na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu ubiegłego roku, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Oczekiwania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc.) określonych w podstawie.

Nie było w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawali je tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z takiego testu przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

Maturzyści, którzy nie zdali jednego obowiązkowego egzaminu, mają prawo do poprawki 24 sierpnia. Aby do niej przystąpić w tym terminie, musieli do 12 lipca złożyć pisemne oświadczenie w tej sprawie w swojej macierzystej szkole. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.