Maturzyści dziś rano przystąpili do pisemnego egzaminu z fizyki. Po południu odbyły się pisemne egzaminy z języka hiszpańskiego: na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Nie są to egzaminy obowiązkowe. Arkusz zadań z fizyki i języka hiszpańskiego publikujemy poniżej.

Chęć zdawania egzaminu maturalnego z fizyki zadeklarowało 7,3 proc. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Z kolei chęć zdawania egzaminu z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym zadeklarował mniej niż jeden procent tegorocznych absolwentów. Razem z tegorocznymi absolwentami egzaminy zdawać będą też abiturienci ze starszych roczników.

Fizyka, poziom rozszerzony - arkusz zadań


Język hiszpański, poziom rozszerzony - arkusz zadań

W tym roku nie ma obowiązkowych egzaminów ustnych

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie ma w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawać je będą tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą. Nie ma też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów.

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych.
Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego, gdyż nie ma progu zaliczeniowego, służy tylko przy rekrutacji na studia.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 20 maja. Wyniki matur ogłoszone zostaną 5 lipca. Matura pod znakiem Covid-19

W tym roku w związku z epidemią Covid-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin maturalny jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu 2020 roku, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc., zależnie od przedmiotu) określonych w podstawie, które były podstawą egzaminów w latach ubiegłych.

Podobnie, jak w ubiegłym roku egzaminy odbywają się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi wspólnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Matura 2021. O czym trzeba pamiętać?

W związku z pandemią koronawirusa egzaminy maturalne przeprowadzane są w reżimie sanitarnym: zasady zbliżone są do tych, które obowiązywały w marcu podczas sprawdzianów próbnych i w czasie ubiegłorocznych matur. Poniżej najważniejsze z nich: 

  • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych zgodnych z objawami Covid-19;
  • Na teren szkoły można wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem;
  • Maturzyści mają obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
  • Maturzyści nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym np. telefonów, książek czy maskotek;
  • Każdy zdający ma korzystać z własnych długopisów, ołówków, linijki, cyrkla itd.: uczniowie nie mogą ich sobie nawzajem pożyczać;
  • Szkoła nie zapewnia uczniom wody - na egzamin mogą więc przynieść własną butelkę z wodą;
  • Odległość co najmniej 1,5 metra maturzyści mają zachować również, czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej.

PEŁNĄ LISTĘ WYTYCZNYCH znajdziecie na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej >>>> 

/RMF FM
/RMF FM
Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego nowego internetowego Radia RMF24.pl

Słuchajcie online już teraz!

Radio RMF24.pl na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.