Andrzej Kremer, prawnik, wiceminister spraw zagranicznych, związany nieprzerwanie z MSZ od 1991 roku, zginął w sobotniej katastrofie prezydenckiego samolotu, którym delegacja polskich władz udawała się na rocznicowe uroczystości w Katyniu.

Miał 49 lat. Od dwóch lat był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiedzialnym za sprawy prawne, traktatowe i konsularne.

To on ze strony polskiej negocjował, a później parafował polsko-amerykańskie porozumienie o stacjonowaniu w Polsce bazy antyrakiet.

Pierwszym miejscem służby dyplomatycznej Kremera był Konsulat Generalny RP w Hamburgu, gdzie do 1995 roku piastował stanowiska wicekonsula i konsula. Przez dwa lata pracował także w polskiej ambasadzie w Bonn. W latach 2001-2005 był konsulem generalnym RP w Hamburgu.

Podczas przerw między misjami zagranicznymi pracował głównie w departamencie konsularnym i wychodźstwa MSZ. Od 2007 roku był dyrektorem wydziału prawno-traktatowego MSZ.

Andrzej Kremer ukończył w 1984 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Siedem lat później obronił pracę doktorską na tej samej uczelni i uzyskał stopień doktora nauk prawnych.

Jeszcze w trakcie studiów podjął pracę naukową, początkowo w Instytucie Historyczno-Prawnym, a następnie w Katedrze Prawa Rzymskiego UJ. Ostatnio był adiunktem w Zakładzie Prawa Rzymskiego Wydziału Prawa i Administracji UJ.

W latach 80. odbył aplikację w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie, a następnie zdał egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym. Był stypendystą uniwersytetów w Getyndze i w Salzburgu oraz pracownikiem naukowym Katedry Prawa Rzymskiego na Uniwersytecie w Bochum.

Kremer był autorem artykułów naukowych z zakresu prawa rzymskiego, prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz prawa międzynarodowego publicznego.