Unia Europejska stoi przed największym w swej historii wyzwaniem, ale możliwe jest wyjście z kryzysu - powiedział szef Komisji Europejskiej Jose Barroso w Parlamencie Europejskim. Barroso zapowiedział, że w najbliższych tygodniach Komisja przedstawi propozycje dalszej integracji gospodarczej, zwłaszcza dla strefy euro.

Europa nie sprostała konkurencyjności, niektóre państwa członkowskie żyły ponad stan, a na rynkach finansowych miały miejsce zachowania nieodpowiedzialne i niedopuszczalne - powiedział Barroso. Podkreślił, że jak nigdy do tej pory istnieje zagrożenie nacjonalizmami i populizmami w Europie.

Komisja Europejska przyjęła dziś także propozycję podatku od transakcji finansowych w Unii. Barroso wyliczał, że jeśli ta propozycja zostanie wdrożona, to może dać 55 miliardów euro rocznie. Propozycja dotyczy całej Unii Europejskiej, a nie tylko strefy euro. Zostanie przedstawiona przed zaplanowanym na początek listopada szczytem G20 w Cannes.