Na stronach internetowych parlamentu wciąż nie opublikowano wniosku o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, mimo że Platforma Obywatelska złożyła go 12 stycznia. Kandydatem PO na stanowisko marszałka jest Rafał Grupiński.

Uzasadnienie wniosku PO o odwołanie Marka Kuchcińskiego to właściwie skrót wszystkich regulaminowych zastrzeżeń do postępowania marszałka w sprawach rozstrzygniętych podczas posiedzenia na Sali Kolumnowej Sejmu. Posłowie PO podkreślają wątpliwości dotyczące kworum. Wyliczają też uniemożliwienie im składania wniosków formalnych, głosowanie bez możliwości sprawdzenia tożsamości głosujących posłów i niemające podstaw prawnych blokowanie głosowanych poprawek do budżetu.

Wniosek o odwołanie Marka Kuchcińskiego to jego właśnie obarcza odpowiedzialnością za to, że "budżet nie został uchwalony w sposób legalny".

Mimo wagi zarzutów budżet został już podpisany przez prezydenta, a sam wniosek o zastąpienie Marka Kuchcińskiego Rafałem Grupińskim nie ma szans na przyjęcie przez Sejm.

(mpw)