Od początku grudnia możliwa jest praca dziennikarzy w pobliżu granicy polsko-białoruskiej, gdzie przez trzy miesiące obowiązywał stan wyjątkowy. Reporterzy mogą jednak przebywać na tym terenie tylko pod opieką straży granicznej.

Po zmianie przepisów - od kilku dni straż organizuje wyjazdy dziennikarzy do strefy nadgranicznej pod pełnym nadzorem strażników.

Reporter RMF FM Krzysztof Zasada dostał przepustkę na 3 godziny i w strefie może się poruszać tylko w asyście funkcjonariuszy straży granicznej.

Funkcjonariusze SG wyznaczyli trzy miejsca przy samej granicy, które mogą zobaczyć dziennikarze. Od pasa granicznego trzeba zachować dystans 15 metrów. Dodatkowo np. nie można fotografować wojskowej infrastruktury, czy rozmawiać z żołnierzami.

Dziennikarze będą też mieli możliwość odwiedzenia pobliskich Krynek, to jedna z tych miejscowości, która jest objęta strefą zakazu wstępu.

Prawie 120 prób przekroczenia granicy

Wczoraj na odcinku polsko-białoruskim odnotowano 116 prób jej nielegalnego przekroczenia. Funkcjonariusze SG wydali 25 postanowień o opuszczeniu terytorium RP.

SG poinformowała również, że na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Czeremsze 30-osobowe grupy dwukrotnie forsowały granicę przy wsparciu białoruskich służb.

Stan wyjątkowy od początku września

Od początku roku straż graniczna zanotowała prawie 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W listopadzie było 8,9 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w październiku 17,5 tys., wrześniu 7,7 tys., sierpniu 3,5 tys.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązywał stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy wydanego na wniosek Rady Ministrów rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego do 30 listopada.

Natomiast od 1 grudnia do 1 marca na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.