Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnił personelowi medycznemu numer telefonu, pod którym można zgłosić informacje o nieprawidłowościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych wobec pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem.

To odpowiedź na apel lekarzy, którzy sygnalizowali przypadki niestosowania obowiązujących procedur w podmiotach leczniczych. Pomysł - jak wyjaśnia NFZ - powstał przy współpracy z Naczelną Izbą Lekarską oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Fundusz poinformował, że od 2 kwietnia pod numerem (22) 574 99 03, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00 m.in. lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, mogą zgłaszać sygnały dotyczące nieprawidłowości związanych z udzielaniem świadczeń wobec pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem.

NFZ deklaruje, że wszystkie zgłoszenia będą analizowane i wyjaśniane w ścisłej współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia.