Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia dla gospodarki dotkniętej pandemią koronawirusa. Jego wartość sięga 450 mln euro, czyli mniej więcej 2 mld złotych.

"Ten polski program o wartości 450 milionów euro - współfinansowany z funduszy strukturalnych UE - umożliwi Polsce dalsze zwiększenie dostępu do płynności potrzebującym przedsiębiorstwom poprzez udzielanie pożyczek i gwarancje państwowe na pożyczki pokrywające 100 procent ryzyka w wysokości do 800 tysięcy euro na przedsiębiorstwo" - zaznaczyła wiceszefowa KE odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager.

"Wsparcie pomoże firmom działającym we wszystkich sektorach kontynuować działalność w trakcie i po ustaniu pandemii koronawirusa" - dodała.

Program zatwierdzony został na podstawie tymczasowych przepisów dot. pomocy państwa, które Komisja Europejska przyjęła w tym roku z powodu pandemii.

Dostępne w ramach programu środki wsparcia dla polskich przedsiębiorstw będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI).

Wsparcie będzie miało formę pożyczek i gwarancji publicznych na pożyczki.

Jak podała Komisja Europejska: szacuje się, że skorzysta z niego około 7 tysięcy przedsiębiorstw.