"Brak wytycznych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego podczas matur utrudnia przygotowania do ich organizacji" – alarmuje rzecznik praw obywatelskich. Należy m.in. zaplanować odpowiednią liczbę nauczycieli, którzy będą nadzorować przebieg egzaminów.

Adam Bodnar poprosił o opinię na temat bezpieczeństwa przeprowadzenia egzaminów maturalnych głównego inspektora sanitarnego Jarosława Pinkasa i prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Roberta Flisiaka.

W piśmie do nich zaznaczył, że do biura RPO zgłaszają się osoby, które wyrażają swoje obawy związane z organizacją egzaminów maturalnych w czasie epidemii i oczekują wydania pilnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego, m.in. konieczności zastosowania środków ochrony osobistej, odkażania sal i sposobu rozmieszczenia uczniów w salach egzaminacyjnych.

Brak wytycznych - jak podkreślił RPO - utrudnia dokonanie niezbędnych zakupów i zaplanowanie odpowiedniej liczby osób do zespołów nadzorujących, w których muszą zasiadać osoby zatrudnione w innej szkole lub w placówce. Zdaniem rzecznika wydanie zaleceń mogłoby także zmniejszyć stres odczuwany przez maturzystów i ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Matury mają być przeprowadzone od 8 do 29 czerwca. Będą tylko egzaminy pisemne - z części ustnej w tym roku zrezygnowano.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego, dla tych abiturientów, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminów w czerwcu, jest zaplanowany od 8 do 14 lipca.