Popularny lek przeciwpasożytniczy iwermektyna nie powinien być stosowany do leczenia Covid-19 poza badaniami klinicznymi - zaleciła Światowa Organizacja Zdrowia. Według WHO dotychczasowe badania nie dowiodły skuteczności środka reklamowanego jako cudowny lek na koronawirusa.

Jak podała w komunikacie WHO, jej zalecenie jest oparte na ocenie grupy ekspertów, którzy przeanalizowali 16 opublikowanych dotychczas badań o stosowaniu iwermektyny na Covid-19.

Grupa oceniła, że dowody na to, czy iwermektyna zmniejsza śmiertelność, konieczność użycia respiratora, hospitalizacji i czasu trwania choroby są nikłe w związku z małą liczbą danych zawartych w badaniach i niską ich jakością.

Do czego stosowana jest iwermektyna?

Iwermektyna to szeroko stosowany środek przeciwpasożytniczy i przeciwtrądzikowy, używany zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Choć badania laboratoryjne wykazały jej antywirusowe działanie i potencjalną skuteczność przeciw SARS-CoV-2, późniejsze badania kliniczne nie udowodniły jak dotąd jednoznacznie jej korzyści. Artykuły naukowców twierdzących o skuteczności leku były zaś kwestionowane przez recenzentów.

22 marca opinię w sprawie iwermektyny wydała Europejska Agencja Leków (EMA). Stwierdziła, że jak dotąd działanie na Covid-19 tego leku nie zostało wystarczająco udowodnione i wezwała do przeprowadzenia dalszych, lepiej zaprojektowanych badań. EMA zauważyła też, że w początkowych laboratoryjnych testach, które zapoczątkowały zainteresowanie tym środkiem, stosowano znacznie większe jego dawki niż te zwykle stosowane u ludzi.

Wcześniej podobny komunikat wystosował koncern farmaceutyczny Merck, który wynalazł lek. Według tej firmy badania nie tylko nie wykazały skuteczności iwermektyny na Covid-19, ale też nie uwzględniają danych dotyczących bezpieczeństwa.

Mimo to środek był dopuszczony do leczenia pacjentów z Covid-19 m.in. w Peru, Boliwii i RPA, a od stycznia także w Czechach. Na początku roku władze Peru wycofały się jednak ze wcześniejszych zaleceń.

Jakie leki rekomenduje WHO?


Jak dotąd WHO jednoznacznie zarekomendowała stosowanie jednego leku - deksametazonu i innych kortykosterydów w przypadku pacjentów z ciężkim przebiegiem Covid-19. Warunkowo zalecany jest też remdesiwir jako dodatek do standardowej terapii oraz niskie dawki leków przeciwzakrzepowych u hospitalizowanych pacjentów.

WHO wydała także jednoznacznie negatywną opinię w sprawie stosowania hydroksychlorochiny, używanej m.in. jako lek na malarię oraz lopinawiru przy terapii osób zainfekowanych koronawirusem.