Najbardziej prawdopodobny termin wyborów do Parlamentu Europejskiego to 25 maja. Głosowanie będzie zatem jednodniowe - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Według kancelarii bez nowelizacji Kodeksu wyborczego nie można zarządzić wyborów dwudniowych.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym wybory do PE zarządza prezydent w drodze postanowienia, nie później niż 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w okresie wyborczym. Okres wyborczy ustalony w przepisach prawa Unii Europejskiej przypada od 22 do 25 maja 2014 r.

Kancelaria poinformowała - powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego - że "nie jest w obecnym stanie prawnym możliwe zarządzenie głosowania w ciągu dwóch dni". Dwudniowe głosowanie do PE - podkreśliła Kancelaria - byłoby możliwe, gdyby Kodeks wyborczy został odpowiednio znowelizowany.

Przywołała przy tym uzasadnienie wyroku TK, który orzekł, że w przypadku wyborów samorządowych i europejskich "dwudniowe głosowanie jest dopuszczalne, lecz oznacza, że powinien o tym przesądzić sam ustawodawca".

TK badał Kodeks wyborczy w lipcu 2011 roku; w odniesieniu do dwudniowego głosowania orzekł, że w ogóle jest niedopuszczalne w wyborach do Sejmu, Senatu i prezydenckich.

Postanowienie prezydenta o zarządzeniu wyborów podaje się do publicznej wiadomości i ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. W postanowieniu prezydent wyznacza datę wyborów oraz określa dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Kodeksie wyborczym (kalendarz wyborczy), po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej.

Polacy wybiorą 51 posłów do Parlamentu Europejskiego.

(mpw)