"Logika przebaczenia i miłosierdzia" zawsze zwycięża, otwierając horyzont nadziei - mówił papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Apelował o wybór takiej drogi w relacjach w rodzinie, szkole czy miejscu pracy.

Swoje rozważania przed południową modlitwą Anioł Pański w Watykanie papież poświęcił pierwszemu męczennikowi, świętemu Szczepanowi, którego uroczystość obchodzona jest właśnie w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

Franciszek przypomniał, że święty Szczepan, który został ukamienowany, przebaczył swoim prześladowcom, naśladując gest Jezusa.

Jesteśmy wezwani do tego, by nauczyć się od niego zawsze przebaczać. Przebaczenie powiększa serce, prowadzi do dzielenia się z innymi, daje pogodę ducha i pokój - mówił Franciszek.

Dodał, że święty Szczepan "wskazuje nam, jaką drogą podążać w relacjach międzyludzkich w rodzinie, w szkole i w miejscu pracy, w parafii i w różnych wspólnotach".

Papież zachęcił również wiernych do modlitwy o "dar siły, która leczy nasze lęki, nasze słabości i naszą małość".

Życzył wszystkim, by "kontemplowanie Dzieciątka Jezus, serca i centrum świątecznych obchodów, rozbudziło postawy braterstwa i dzielenia się w rodzinach i we wspólnotach".

Na zakończenie Franciszek podziękował wszystkim, którzy przysłali mu bożonarodzeniowe życzenia.


Opracowanie: