W liście do I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej grupa senatorów zwróciła się o podjęcie działań, dzięki którym SN nie będzie areną działań politycznych i wspierania poglądów, które podważają europejski porządek prawny. Publikujemy dokument, który jest protestem wobec ignorowania decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE przez Izbę Dyscyplinarną SN.

List, którego inicjatorką była śląska senator Joanna Sekuła, podpisało 15 senatorów, wśród których znaleźli się marszałek Senat Tomasz Grodzki, były marszałek Sejmu Marek Borowski i szef senackiego klubu PO Marcin Bosacki. Publikacja dokumentu poprzedza zaplanowaną na jutro rozprawę w Izbie Dyscyplinarnej SN, dotyczącą uchylenia immunitetu sędziego Igora Tuleyi w związku z związku z wydanym przez niego orzeczeniem, w którym nakazał prokuraturze wyjaśnienie nieprawidłowości podczas sejmowego głosowania w grudniu 2016 r., popełnione przez posłów PiS.

Izba Dyscyplinarna ignoruje orzeczenie TSUE

Senatorowie zwracają w liście do prof. Manowskiej uwagę na postanowienie Izby Dyscyplinarnej SN z 23 września. W jego uzasadnieniu stwierdzono, że nakazujący wstrzymanie działań dyscyplinarnych wobec sędziów "wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r., w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, nie może być uznany za obowiązujący na gruncie polskiego porządku prawnego".

"Sąd krajowy nie może sobie rościć pierwszeństwa wobec Trybunału Sprawiedliwości UE" - piszą do I Prezes SN senatorowie - "niestety mimo wyroku TSUE Izba Dyscyplinarna SN nie wstrzymała się od orzekania, w wielu sprawach rozpoznając sprawy sędziów, z ostentacyjnym pomijaniem tego wyroku".

Apel o ogarnięcie

"Dziś nie tylko sędziowie podlegają politycznemu ostracyzmowi Izby Dyscyplinarnej, ale i prokuratorzy i inni prawnicy" - piszą dalej senatorowie - "wspólnym "mianownikiem jest tutaj krytyczna postawa wobec przeprowadzanych reform wymiaru sprawiedliwości".

"Akceptacja stanu faktycznego, w którym sądy krajowe mogą uznać, że orzeczenia TSUE są nie do przyjęcia i nie są ważne, prowadziłaby do destrukcji unijnego porządku prawnego" - piszą do I Prezes SN senatorowie, prosząc o "podjęcie wszelkich możliwych działań, dzięki którym Sąd Najwyższy nie będzie areną politycznych wystąpień i afirmacji dla poglądów, podważających europejski porządek prawny". 

W obronie Igora Tuleyi

Jednocześnie Stowarzyszenie Sędziów Iustitia zapowiedziało na jutro manifestację w obronie sędziego Igora Tuleyi, którego sprawa będzie rozpatrywana przez Izbę Dyscyplinarną. Sędziowie uznają przeprowadzenie rozprawy za rażące lekceważenie orzeczenia TSUE, nakazującego wstrzymanie podejmowania decyzji dyscyplinarnych wobec sędziów. Iustitia zwróciła się też do Komisji Europejskiej o pilne podjęcie działań w tej sprawie.


Opracowanie: