Postępowania dyscyplinarne przeciwko 14 sędziom wszczął zastępca rzecznika dyscypliny sędziowskiej Przemysław Radzik. Jak podał, sędziowie "zataili" swoje członkostwo w Forum Współpracy Sędziów, co - według rzecznika - stanowi m.in. "oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa". Forum jest - jak samo informuje na swoich stronach - "niesformalizowaną platformą współpracy" sędziów i "głosem środowiska". Jednym z jego celów jest monitorowanie zagrożeń dla niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

W wydanym komunikacie Przemysław Radzik pisze o "uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przewinień dyscyplinarnych, polegających na oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa (...) poprzez zatajenie" w złożonych przez sędziów pisemnych oświadczeniach ich członkostwa w Forum Współpracy Sędziów oraz w jego Stałym Prezydium".

Jak przypomina Polska Agencja Prasowa, obowiązek informowania o tym, w jakich stowarzyszeniach działają i - ewentualnie - do jakich partii należeli przed objęciem stanowiska, nałożyła na sędziów i prokuratorów nowelizacja ustawy o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 14 lutego.

Przemysław Radzik informuje dalej w komunikacie, że wszczął postępowania dyscyplinarne i przedstawił zarzuty dyscyplinarne 5 sędziom sądów apelacyjnych, 5 sędziom sądów okręgowych i 4 sędziom sądów rejonowych.

Zastępca rzecznika dyscypliny podaje również, że "obwinieni sędziowie" dopuścili się także "uchybienia godności urzędu poprzez nierespektowanie ustawowych obowiązków postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym, w szczególności, obowiązku stania na straży prawa i kierowania się zasadami godności i uczciwości w służbie i poza nią".

Przemysław Radzik zaznacza, że to zachowania "przynoszące ujmę godności sędziego i naruszające zasady etyki zawodowej".

Pełny komunikat zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysława Radzika znajdziesz TUTAJ >>>> 

Według portalu wpolityce.pl, wśród sędziów, którym postawiono zarzuty dyscyplinarne, są sędziowie Waldemar Żurek z Sądu Okręgowego w Krakowie i Bartłomiej Starosta z Sądu Rejonowego w Sulęcinie. Starosta pełni funkcję przewodniczącego Prezydium FWS, Żurek jest wiceprzewodniczącym.

"Głos środowiska", monitorowanie zagrożeń dla niezależności sądów, czyli czym zajmuje się Forum Współpracy Sędziów

Forum Współpracy Sędziów powstało - jak czytamy na jego stronach internetowych w 2017 roku - "jako wyraz dążenia sędziów do zacieśniania współpracy na poziomie ogólnokrajowym".

Forum jest - jak samo informuje - "niesformalizowaną płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy, zapewniającą komunikację pomiędzy sędziami różnych sądów w Polsce. (...) Podstawowym zadaniem FWS jest wypracowanie stanowisk środowiska sędziowskiego w najważniejszych sprawach dla sądownictwa".

Prace zrzeszenia organizuje Stałe Prezydium, liczące 15 sędziów wybranych w tajnym głosowaniu.

Stowarzyszenie zaznacza również na swoich stronach, że zmiany w zakresie uprawnień zgromadzeń sędziowskich spowodowały, że "samorząd sędziowski będzie miał charakter fasadowy. Tym donioślejsza rola przed FWS, stanowiącym emanację samorządności i głosu środowiska".

W ramach Forum funkcjonuje również Zespół Interwencyjny, którego zadaniem jest - jak czytamy - "informowanie i monitorowanie przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów".