Kluczowe dla pozyskania środków z KPO posiedzenie Sejmu oraz oraz wnioski z krytyki, jakiej poddaliśmy - w dużym stopniu fikcyjne - prace podkomisji sejmowych. To najistotniejsze wydarzenia polityczne przyszłego tygodnia.

Nadchodzący tydzień zapowiada się pracowicie, zwłaszcza dla złapanych na wielomiesięcznej bezczynności podkomisji sejmowych, które po informacjach RMF FM - tylko w przyszłym tygodniu - zbiorą się co najmniej kilkanaście razy. Szef podkomisji do spraw niepełnosprawnych - zwołanej przez Leszka Dobrzyńskiego w ciągu trzech lat zaledwie raz  - we wtorek może nawet zostać odwołany. 

Także we wtorek posłowie odpowiedniej komisji wysłuchają informacji o eksplozji granatnika w gabinecie szefa policji. Posiedzenie będzie jednak tajne. 

Jawnie senackimi poprawkami do ustawy o Sądzie Najwyższym zajmie się za to Sejm, a na trwającym do czwartku posiedzeniu możliwe jest także zajęcie się - ważną dla dostępu do środków z KPO - ustawą wiatrakową. W rządzie będą zaś trwały prace nad oceną jej kosztów (nadal nieznanych po wprowadzeniu poprawki Marka Suskiego),  o przepisach o ulgach dla rodzinnych piekarni i obniżce podwyżki cen biletów PKP.

Opracowanie: