Będzie kolejna, szósta już, próba powołania Rzecznika Praw Obywatelskich przed połową lipca, kiedy urząd RPO opuści zajmujący to stanowisko Adam Bodnar. Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka potwierdził wcześniejsze informacje RMF FM, termin zgłaszania kandydatur marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła na 2 lipca do godziny 16.

Do 2 lipca będzie można zgłaszać kandydatury na Rzecznika Praw Obywatelskich. To pozwoli Sejmowi dokonać wyboru na najbliższym zaplanowanym posiedzeniu - 7-8 lipca.

Opozycja już zapowiedziała ponowne wystawienie profesora Marcina Wiącka.

Kolejna próba wyboru RPO będzie szóstą

Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich jest konieczny, ponieważ we wrześniu 2020 roku upłynęła 5-letnia kadencja Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o RPO, mimo upływu kadencji Rzecznik nadal pełni swój urząd do czasu powołania przez parlament następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny. Straci on moc w połowie lipca.

Parlament już pięciokrotnie, bezskutecznie, próbował wybrać następcę Bodnara. Wcześniej dwukrotnie jedyną kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która była wspólną kandydatką KO, Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni. Nie uzyskała ona jednak poparcia Sejmu. Za trzecim razem Sejm powołał na RPO kandydata PiS, wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, jednak Senat nie wyraził na tę kandydaturę zgody. Podobnie było za czwartym razem - Senat nie zgodził się, by urząd RPO objął powołany na to stanowisko przez Sejm poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.

W miniony piątek Senat nie wyraził zgody na powołanie senator niezależnej Lidii Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich. Za jej kandydaturą zagłosowało 45 senatorów. 51 było przeciw, 3 senatorów wstrzymało się od głosu.Opracowanie: