Niespełna połowa Polaków uważa, że porozumienie trzech ugrupowań (Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy) przetrwa do końca obecnej kadencji parlamentu - tak wynika z najnowszego sondażu United Surveys na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Co ciekawe, ponad 1/4 ankietowanych jest zdania, że taka koalicja będzie istniała nie dłużej niż 1-2 lata.

Sondaż United Surveys na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" został przeprowadzony w dniach 24-26 listopada 2023 roku. Uczestnikom badania zadano następujące pytanie: "Ile pani/pana zdaniem przetrwa koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy?".

Jak Polacy oceniają szanse przetrwania koalicji?

Najwięcej - 47,3 proc. - respondentów stwierdziło, że koalicja nie rozpadnie się przez całą 4-letnią kadencję polskiego parlamentu. Zdaniem 27,2 proc. badanych porozumienie to przetrwa 1-2 lata.

Odpowiedź "ponad połowę z 4-letniej kadencji" wybrało natomiast 8,8 proc. ankietowanych, a nieco mniej - 7,2 proc. - uznało, że koalicja ta utrzyma się przez mniej niż rok. 9,4 proc. respondentów stwierdziło: "Nie wiem/trudno powiedzieć".

Kobiety rzadziej postawiły na 4-letnią kadencję

Odpowiedzi na pytanie o to, jak długo przetrwa koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy, w podobny sposób udzieliły kobiety i mężczyźni, biorący udział w badaniu. Na to, że będzie ona funkcjonowała przez 1-2 lata postawiło 27 proc. respondentów z obu płci, a na odpowiedź "ponad połowę z 4-letniej kadencji" - 9 procent.

Nieco inaczej było w przypadku odpowiedzi "mniej niż rok" - wybrało ją 6 proc. kobiet i 9 proc. mężczyzn.

Większą różnicę można zauważyć w przypadku stwierdzenia, że koalicja przetrwa całą 4-letnią kadencję - takiego zdania było 51 proc. mężczyzn i 44 proc. kobiet.

Podobne opinie najmłodszych i najstarszych respondentów

Koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy przetrwa całą 4-letnią kadencję - tak najczęściej uważają najmłodsi i najstarsi respondenci. Opinię taką poparło 63 proc. osób zarówno w wieku 18-29 lat, jak i 70-latków i starszych.

Odpowiedzi "mniej niż rok" nie wybrał nikt spośród grupy wiekowej 18-29 lat, a wśród grupy wiekowej 70 lat i więcej - 9 procent. Z kolei opcję "1-2 lata" poparło 6 proc. przedstawicieli najmłodszych ankietowanych i 4 proc. seniorów.

Najmniejsze szanse na 4-letnie wytrwanie koalicji widzą Polacy w wieku 30-39 lat (25 proc.) oraz 40-49 lat (22 proc.). Ankietowani w tych grupach wiekowych (30-39 oraz 40-49 lat) najczęściej stwierdzali, że koalicja ma przed sobą nie więcej niż 1-2 lata (odpowiednio 52 proc. i 65 proc.), albo nawet niecały rok (10 proc. i 8 proc.)

Średnie miasta najczęściej za całą kadencją koalicji

Pod względem miejsca zamieszkania pewne podobieństwa można zaobserwować w przypadku badanych z terenów wiejskich oraz miast powyżej 250 tys. mieszkańców. Na odpowiedź "mniej niż rok" dla koalicji postawiłoby - odpowiednio - 9 proc. i 2 proc. zapytanych.

Około jedna trzecia respondentów (35 proc. na wsi i 33 proc. w dużych miastach) uważa, że koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy przetrwa 1-2 lata. Opinię, że czas ten wyniesie ponad połowę z 4-letniej kadencji, popiera 5 proc. ankietowanych z terenów wiejskich i 11 proc. z miast powyżej 250 tys. mieszkańców. 

Odpowiedź "całą kadencję" wybrało z kolei 38 proc. osób z najmniejszych miejscowości i 49 proc. z dużych miast.

Ciekawe jest również to, że najwięcej osób twierdzących, iż koalicja przetrwa 4 lata, pochodzi z miejscowości o populacji 50-250 tys. mieszkańców - 74 proc., a najmniej - 38 proc. - z obszarów wiejskich.

Sondaż został przeprowadzony na próbie 1000 osób metodą Mix-mode CATI & CAWI methodology - ratio 50/50.