Nowy, diagonalny (ukośny) wariant gry w szachy opracował dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński z Politechniki Krakowskiej (PK). Pomysł polskiego naukowca jest znacznie ciekawszy niż tradycyjna wersja i został już zarejestrowany na stronie internetowej wariantów szachowych „The chess variant pages”.

Nowy, diagonalny (ukośny) wariant gry w szachy opracował dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński z Politechniki Krakowskiej (PK). Pomysł polskiego naukowca jest znacznie ciekawszy niż tradycyjna wersja i został już zarejestrowany na stronie internetowej wariantów szachowych „The chess variant pages”.
Nowy wariant gry w szachy/ źródło: Politechnika Krakowska /Jan Zych /

Nowe zasady gry

Do gry w szachy diagonalne (figury poruszają się po osiach ukośnych planszy) nie potrzeba nowej szachownicy ani figur. Figury w szachach diagonalnych są ustawione w dwóch przeciwległych do siebie kątach szachownicy, a nie jak tradycyjnie wzdłuż przeciwległych boków. W pozycjach wyjściowych królowie stoją w narożnikach, a pozostałe figury układają się w ich sąsiedztwie w kolejności podobnej, ale nie takiej samej, jak w standardowej grze. Nietypowe jest np. sąsiedztwo gońców - król bezpośrednio sąsiaduje z gońcem z jednej strony, a z drugiej strony - ze skoczkiem. W tradycyjnych szachach bezpośrednio obok króla znajdują się goniec i królowa.

W diagonalnej odmianie gry obowiązuje kilka nowych reguł, np. pionki mogą ruszać się w dwóch kierunkach (np. północno-zachodnim i północno-wschodnim), a atakować w trzech kierunkach (np. południowym, wschodnim i zachodnim). W klasycznych szachach pionki mogą poruszać się o jedno pole do przodu - przed siebie, a bić tylko na ukos.

Jak doszło do odkrycia?

Zbigniew Kokosiński przypadkowo odkrył nowy sposób gry próbując rozłożyć na szachownicy figury tak, aby tworzyły metaforę sił militarnych w obwodzie kalinigradzkim.

Nowa metoda gry nie tylko jest ciekawsza niż szachy tradycyjne, ale pozwala także początkującym graczom na rozgrywkę z bardziej doświadczonymi partnerami. 

Dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK jest pracownikiem Katedry Automatyki i Technik Informacyjnych na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, a prywatnie - miłośnikiem gry w szachy.