Włoscy naukowcy znaleźli odpowiedź na pytanie, dlaczego, jeśli homoseksualizm jest choćby częściowo uwarunkowany genetycznie, nie zniknął na drodze ewolucji. Przy pomocy matematycznego modelu potwierdzili, że mechanizm genetyczny, który u mężczyzn może przyczyniać się do homoseksualności, równocześnie u kobiet zwiększa szanse na liczniejsze potomstwo.

Autor tych badań, profesor Andrea Camperio-Ciani z Uniwersytetu w Padwie uważa, że prawdopodobnie taki genetyczny czynnik uniwersalnie odpowiada za większe zainteresowanie płcią męską: Jeśli masz ten czynnik i jesteś kobietą, czujesz silniejszy pociąg do mężczyzn i w związku z tym w ciągu swego życia masz szansę urodzić więcej dzieci. Jeśli jesteś mężczyzną, zwiększa to z kolei prawdopodobieństwo że staniesz się gejem, wybierzesz związki homoseksualne.

Ciani podkreśla, że praca ta nie identyfikuje genów, które mogą tu decydować, nie tłumaczy też w żaden sposób homoseksualności u kobiet. Jego zdaniem podobny mechanizm prawdopodobnie istnieje, ale na razie nie udało się go opisać...