Specjaliści doskonale zdają sobie sprawę z tego, że odbiór reklamy bardzo poważnie zależy od tego, gdzie ją umieszczono. I nie chodzi tu tylko o to, gdzie ją bardziej widać, ale też w jakim kontekście występuje. Naukowcy z Chin i Stan Zjednoczonych zauważyli zaskakującą prawidłowość...

Z badań wynika, że działanie reklam zamieszczonych w prasie kolorowej zależy od tego w sąsiedztwie jakiego artykułu je umieszczono. Decyduje zarówno temat artykułu, jego i jego forma, czy przystępność dla czytelnika. Jeśli artykuł w jakikolwiek sposób wiąże się z reklamą, na przykład tekst motoryzacyjny sąsiaduje z reklamą dilera samochodowego i jest nieprzystępny, mało atrakcyjny, wyraźnie pogarsza odbiór towarzyszącej mu reklamy, sprawia, że czytelnicy nie uznają jej za atrakcyjną.

Jeżeli jednak tekst nie ma związku z tematem reklamy, jest nudny i nieprzekonujący, sama reklama na jego tle prezentuje się lepiej i odbierana jest dobrze. Okazuje się więc, że treść czasopisma nie ma znaczenia, byle w żaden sposób nie dotyczyła tego, co się w nim reklamuje.