Ośmioro na dziesięcioro dzieci w wieku 13-16 lat przynajmniej raz piło alkohol. Dobre relacje z rodzicami mogą opóźnić wiek pierwszego upicia się nastolatka nawet o dwa lata - wynika z badań zaprezentowanych w Warszawie.

Z badań przeprowadzonych na potrzeby projektu "Koalicja dla Trzeźwości Młodzieży" przez Dom Badawczy Maison wynika, że na upijanie się nastolatków duży wpływ mają m.in. zaburzone relacje z rodzicami i rygorystyczne wychowanie.

51 proc. dzieci niezadowolonych z kontaktu z rodzicami upiło się w wieku 14 lat, tymczasem 46 proc. zadowolonych pierwsze upicie się przeżyło mając 16 lat lub więcej. Metody wychowawcze rodziców także mogą - według badań - opóźnić wiek inicjacji alkoholowej nawet o dwa lata - 48 proc. nastolatków wychowywanych rygorystycznie upiło się mając 14 lat, a 53 proc. młodzieży otrzymującej wsparcie ze strony rodziców zrobiło to mając 16 lat i więcej.

Momenty przełomowe dla doświadczeń dzieci związanych z alkoholem to według diagnozy przejście z pierwszej klasy gimnazjum do drugiej oraz przejście z gimnazjum do liceum. Wśród badanych uczniów pierwszej klasy gimnazjum 68 proc. próbowało już alkoholu, podczas gdy w drugiej klasie takie doświadczenie deklaruje już 82 proc.

61 proc. nastolatków pije, by "wyluzować się i lepiej się bawić", 29 proc. robi to z nudów. To nie musi być zjawisko patologiczne, może chodzić po prostu o to, że nastolatki mają większą potrzebę stymulacji, poszukują wrażeń - skomentowała wyniki badań psycholog społeczny, prof. Dominika Maison.

Dzieci nie rozumieją konsekwencji płynących z picia, w czasie naszych rozmów okazało się, że nastolatki myślą, że jedynym efektem picia jest kac i utrata kontroli nad własnym zachowaniem, kwestia utraty zdrowa jest dla nich czymś nierealnym. Wśród nastolatków panuje mit, że alkoholikiem może zostać tylko dorosła osoba - powiedziała psycholog dr Katarzyna Korpolewska.

36 proc. badanych pierwszy raz spróbowało alkoholu w obecności rodziców, 24 proc. w towarzystwie znajomych. Prof. Maison wyjaśniła, iż próbowanie alkoholu przy rodzicach może być zjawiskiem zarówno patologicznym, jak i świadczyć o pozytywnych relacjach pełnych zaufania.

Badanie "Diagnoza motywów i zachowań związanych z alkoholem" przeprowadzono w maju 2011 r. na ogólnopolskiej próbie 2325 uczniów w wieku 13-16 lat.