NASA informuje o odkryciu kolejnej planety, która może przypominać Ziemię i oferować warunki sprzyjające powstaniu życia. To ciało niebieskie o rozmiarach rzędu 95 proc. rozmiarów Ziemi, krążące wokół chłodnego karła typu M o nazwie TOI 700, w gwiazdozbiorze nieba południowego Złota Ryba, około 100 lat świetlnych od nas. Planetę oznaczoną jako TOI 700 e, podobnie jak cztery inne krążące wokół tej samej gwiazdy, odkryto dzięki danym zebranym przez satelitę TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Planeta znajduje się w tak zwanej strefie zamieszkiwalnej, gdzie temperatura umożliwia utrzymanie się na jej powierzchni wody w stanie ciekłym.

W 2020 roku ten sam zespół naukowców ogłosił odkrycie innej bliźniaczki Ziemi z tego układu, planety TOI 700 d, która okrąża gwiazdę co 37 dni i też znajduje się w strefie zamieszkiwalnej. Wtedy też odkryto planety TOI 700 b i c. Do odkrycia planety TOI 700 e potrzebny był jeszcze rok obserwacji. Teraz już wiemy, że tam jest i okrąża swoją gwiazdę w ciągu 28 dni. 

Astronomowie znają bardzo niewiele układów, w których w strefie zamieszkiwalnej gwiazdy jest więcej niż jedna względnie mała planeta - podkreśla kierująca zespołem badawczym dr Emily Gilbert z NASA Jet Propulsion Laboratory w Kalifornii - To sprawia, że układ wokół gwiazdy TOI 700 jest szczególnie interesujący i warto go dalej obserwować. Planeta e jest o 10 proc. mniejsza od planety d, ich odkrycie w tej kolejności pokazuje, że dodatkowe obserwacje TESS powinny pozwalać nam na znalezienie coraz mniejszych obiektów. Wewnętrzna planeta TOI 700 b ma rozmiary rzędu 90 proc. rozmiarów Ziemi i okrąża gwiazdę w ciągu 10 dni, planeta TOI 700 c jest 2,5 razy większa od Ziemi, a okres jej obiegu wynosi 16 dni. Jak Księżyc względem Ziemi, tak te planety są prawdopodobnie zawsze zwrócone w stronę swej gwiazdy tą samą stroną. 

TESS monitoruje kolejne wycinki nieba przez 27 dni. W tym czasie wypatruje planet, które przechodzą przed tarczą swojej gwiazdy i w związku z tym powodują okresowy spadek ich jasności. 

Inne planety tego układu odkryto na podstawie danych z 2018 roku, planeta TOI 700 e pojawiła się w danych z roku 2020, kiedy TESS znów obserwowała niebo nad południową półkulą. 

Te dodatkowe obserwacje pozwoliły też doprecyzować dane na temat wcześniej odkrytych tam planet, ich rozmiary okazały się przeciętnie o 10 proc. mniejsze, niż początkowo wyliczono. 

Gilbert przedstawiła odkrycie podczas 241 spotkania American Astronomical Association w Seattle. Publikacja na ten temat została przyjęta do druku w czasopiśmie "The Astrophysical Journal Letters".

Opracowanie: