Projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej przygotowało Ministerstwo Zdrowia. Najpóźniej od 1 stycznia przyszłego roku zastąpi on uchyloną przez Trybunał Konstytucyjny ustawę o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

W projekcie część usług w całości będzie finansowanych z pieniędzy budżetu (tzw. gwarantowane), część będzie współfinansowanych(tzw. rekomendowane), będą też usługi w całości pokrywane z kieszeni pacjentów.

Decyzję o tym, do jakiej grupy usług ma należeć dany zabieg czy sposób terapii, podejmować ma minister zdrowia na podstawie rekomendacji Polskiej Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Projekt określa też obowiązki w dziedzinie ochrony zdrowia spoczywające na samorządach. Dokument trafia teraz do uzgodnień, rząd zajmie się nim 20 kwietnia, a to dopiero początek drogi.