Listę imion, które mogą przynosić pecha, ogłosili izraelscy rabini. Wg nich rodzice nie powinni nadawać ich swoim dzieciom. Na liście znalazły się między innymi imiona Ariel i Omri - imiona izraelskiego premiera i jego syna.

Wołając na dziecko "Ariel", można wzbudzić gniew anioła noszącego to imię, gdy uzna on, że wypowiadane jest w innym celu niż jego przyzywanie – tłumaczą rabini. Z kolei izraelski król Omri budził gniew swoim bałwochwalstwem - dodają.

Rabini zakazują też nadawania dzieciom imion, zawierających przedrostek lub przyrostek "el", oznaczający w języku hebrajskim Boga, czy też nazwami ewakuowanych niedawno osiedli żydowskich w Strefie Gazy.