Tradycyjnie przed ogłoszeniem laureatów tegorocznych nagród Nobla, poznaliśmy nazwiska naukowców, którzy zdaniem wydawców "Annals of Improbable Research" zasłużyli się szczególnie, bawiąc nas i zmuszając do myślenia. Podczas uroczystości na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge w Massachusetts ogłoszono laureatów Ig Nobli 2014.

Tegoroczną listę laureatów otwierają wyróżnieni w dziedzinie fizyki badacze z Japonii, którzy analizowali proces ślizgania się na skórce od banana. W tym celu badali współczynniki tarcia między podeszwą buta i skórką oraz skórką i podłogą.

Nagrodę w dziedzinie neurologii otrzymali badacze z Chin i Kanady, którzy analizowali procesy zachodzące w mózgu osób, które na powierzchni grzanki dostrzegają wizerunek Jezusa.

Badacze z Australii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych zasłużyli się szczególnie na polu psychologii, prezentując dowody na to, że osoby przesiadujące do późna w nocy są przeciętnie bardziej zadowolone z siebie, skłonne do manipulacji i wręcz psychopatyczne, niż ranne ptaszki.

W dziedzinie zdrowia publicznego wyróżniono badaczy z Czech, Japonii, USA i Indii, którzy zbadali, na ile posiadanie kota może prowadzić do chorób psychicznych. Nie do końca jest się tu z czego śmiać, ich badania dotyczyły bowiem między innymi przenoszonej przez koty toksoplazmozy.

Czesi okazali się mocni także w dziedzinie biologii. Wyróżniono ich za odkrycie - wraz z badaczami z Niemiec i Gambii - że psy, załatwiając swoje potrzeby, starają się ustawiać wzdłuż linii pola magnetycznego Ziemi.

Nagroda w dziedzinie sztuki przypadła Włochom, który badali wpływ brzydkich lub pięknych obrazów na próg odczuwania bólu u osób, których dłonie naświetlano promieniem lasera.

Wyróżnienie w dziedzinie ekonomii także trafiło do Włoch, a konkretnie Narodowego Instytutu Statystyki za wyjątkowo poważne potraktowanie dyrektywy Unii Europejskiej o potrzebie włączenia do budżetów krajowych dochodów pochodzących z prostytucji, handlu narkotykami, przemytu i innych sprzecznych z prawem transakcji finansowych.

Badacze z Indii i USA zasłużyli sobie na Ig Nobla w dziedzinie medycyny za odkrycie, że niekontrolowane krwotoki z nosa można z powodzeniem tamować opatrunkami z wędzonej wieprzowiny.

Niemiec i Norweg zachwycili komisję pracą w dziedzinie badań arktycznych. Na wyspie Edge'a na archipelagu Svalbard analizowali różnice reakcji reniferów na ludzi i ludzi przebranych za polarne niedźwiedzie.

Na koniec - i może dobrze, że dopiero na koniec - zostawiono ogłoszenie nagrody w dziedzinie żywienia. Przypadło Hiszpanom za badania możliwości wykorzystania bakterii kwasu mlekowego, wyizolowanych z dziecięcej... kupy, jako probiotyków do tworzenia kultur starterowych przy produkcji kiełbas fermentowanych.