Resort kultury poinformował o odzyskaniu XVII-wiecznego obrazu Simona de Vliegera „Wzburzone morze z okrętami”. Dzieło zaginęło podczas II wojny światowej. Teraz trafiło do Muzeum Narodowego w Warszawie.

"Obraz pochodzi z jednej z przedwojennych warszawskich kolekcji prywatnych. Pierwsza zachowana wzmianka o nim znalazła się w odręcznych notatkach konserwatora malarstwa- Bohdana Marconiego sporządzonych w maju 1944 r. Podczas renowacji zabytku Marconi wykonał fotografię obrazu, która przetrwała w zasobach archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Jak wynika z powojennych archiwaliów, dzieło Vliegera zostało zrabowane w okresie Powstania Warszawskiego przez szefa wydziału propagandy Generalnego Gubernatorstwa Wilhelma Ohlenbuscha i wywiezione do miejscowości Oldenburg pod Hamburgiem. Po wojnie obraz Vliegera został uznany za stratę wojenną" - czytamy w komunikacie ministerstwa kultury.

Jak podkreśla resort, losy dzieła były nieznane do maja 2016 r. Przedstawiciel londyńskiej firmy The Art Loss Register przesłał wtedy do MKiDN prośbę o weryfikację obiektu, który pojawił się w ofercie jednego z niemieckich domów aukcyjnych. Po półrocznych negocjacjach z posiadaczem obrazu, udało się dojść do polubownego rozwiązania sprawy i doprowadzić do zwrotu dzieła.


(mn)