"Portret rodzinny Pana Cogito" to konkurs fotograficzny inspirowany poezją Zbigniewa Herberta. Fundacja imienia poety szuka najciekawszych zdjęć, które będą interpretacją jednego z wierszy Herberta poświęconych rodzinie.

Konkurs, którego zasady znajdziesz TUTAJ, skierowany jest do wszystkich osób interesujących się fotografią i twórczością Zbigniewa Herberta. Ma zachęcać do poszukiwań artystycznych zainspirowanych utworami poety oraz do rozwijania wyobraźni poprzez łączenie sztuk wizualnych i literatury.

Każdy kto chce wziąć w nim udział w konkursie, powinien do 22 czerwca nadesłać wykonane przez siebie zdjęcie inspirowane jednym z wierszy Herberta: "Do ojca", "Babcia" lub "Matka", dodając je do aplikacji konkursowej dostępnej TUTAJ lub wysyłając na adres poczty elektronicznej Pan.Cogito@fundacjaherberta.com. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie jpg lub png, a rozmiar pliku nie może przekraczać 3 MB. Niepełnoletni miłośnicy poezji i fotografii muszą mieć zgodę rodziców na udział w zabawie. Wiersze, które będą pomocne przy wybieraniu fotografii znajdziesz TUTAJ.

Nagrodami w konkursie będą m.in tomy poezji Zbigniewa Herberta oraz aparat cyfrowy. Wszystkie prace oceniane będą przez profesjonalne jury, w którym zasiądą między innymi: artysta fotografik Jan Brykczyński oraz historyk literatury i krytyk literacki prof. Paweł Próchniak.

Fundacja im. Zbigniewa Herberta powstała w 2010 roku z inicjatywy wdowy po Poecie, pani Katarzyny Dzieduszyckiej-Herbert. Misją Fundacji jest ochrona i upowszechnianie twórczości Zbigniewa Herberta, jako części polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa literatury i kultury.