Obraz namalowany przez Kazimierza Głaza - przyjaciela Witolda Gombrowicza, autora książki o pisarzu - to nowy nabytek Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli koło Radomia. Praca przez pewien czas wisiała w mieszkaniu Gombrowiczów w Vence koło Nicei.

Jak poinformował kierownik Muzeum Witolda Gombrowicza Tomasz Tyczyński, placówka dzięki wsparciu sponsorów zakupiła jedną z prac Kazimierza Głaza. Pięć kolejnych z cyklu "Motywy z Vence" malarz jeszcze we wrześniu ma przekazać na rzecz muzeum. Wartość dzieł wynosi 120 tys. zł.

Prace te wisiały w mieszkaniu Gombrowiczów w Vence na południu Francji, gdzie dramaturg spędził ostatnie lata życia.

Kazimierz Głaz w latach 1966 - 1968 dzięki Fundacji im. Michaela Karolyi przebywał na południu Francji w Vence i tam właśnie zaprzyjaźnił się z Gombrowiczem. Napisał o nim książkę "Gombrowicz w Vence". Są to pełne sympatii i życzliwości wspomnienia o pisarzu.

Kazimierz Głaz jest malarzem, prozaikiem, plakacistą. Jest jednym z twórców kierunku w malarstwie nazywanego sensybilizmem. Malarz urodził się na Podkarpaciu, mieszka w Toronto. Studiował malarstwo monumentalne na Wydziale Ceramiki i Szkła PWSSP we Wrocławiu (1950-1956), gdzie uzyskał dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Stanisława Dawskiego. Po otrzymaniu jednej z głównych nagród na Ogólnopolskiej Wystawie Sztuki w Sopocie (w 1965 r.) reprezentował Polskę na IV Międzynarodowym Biennale w Paryżu. Tam otrzymał nagrodę Marca Chagalla. Odtąd prace jego brały udział w licznych wystawach indywidualnych i zespołowych, m.in. we Francji, Szwajcarii, NRD, Kanadzie, a także w Polsce oraz znalazły się w wielu polskich i zagranicznych muzeach (w Paryżu, Brukseli, Dreźnie, Nowym Jorku, Tokio, Sao Paulo, Watykanie, Ottawie, Toronto).

Muzeum Witolda Gombrowicza, jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku, mieści się w zabytkowym pałacu we Wsoli (miejscowości położonej przy trasie krajowej nr 7 - 10 km od Radomia i 90 km od Warszawy). To tu w pierwszej połowie XX wieku mieszkał wraz z żoną - Aleksandrą z Pruszaków Gombrowicz i córką Tereską brat Witolda - Jerzy Gombrowicz. Pisarz przyjeżdżał do Wsoli wielokrotnie. Ostatni raz w 1939 roku, niedługo przed wybuchem II wojny światowej. Wtedy brat Jerzy poradził mu, aby przyjął propozycję podróży do Argentyny pionierskim rejsem transatlantyku "Chrobry". We wsolskim pałacu powstawał "Pamiętnik z okresu dojrzewania" - debiut literacki pisarza oraz fragmenty "Ferdydurke".

Placówka jest oddziałem Muzeum Literatury w Warszawie. Na stałej wystawie prezentowane są nie tylko listy, rękopisy i dokumenty należące do Witolda Gombrowicza, lecz także cenne fotografie ze zbiorów rodzinnych i pamiątki po pisarzu. Przekazała je m.in. żona pisarza Rita Gombrowicz. Są wśród nich m.in. krawaty, fajki, laski, okulary, wieczne pióro, filiżanka, maszyna do pisania, dwa ulubione fotele pisarza oraz walizka, z którą w 1939 roku Gombrowicz wyjeżdżał z Polski i która towarzyszyła mu na emigracji.

Oprócz działalności wystawienniczej Muzeum Witolda Gombrowicza organizuje liczne spotkania literackie oraz koncerty.