Chcemy upewnić się, czy rządy prawa są przestrzegane - powiedział Frans Timmermans, uzasadniając uruchomienie procedury monitorowania praworządności w Polsce. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej podkreślił, że celem uruchomiania procedury jest "obiektywne wyjaśnienie faktów i obiektywna ocena sytuacji".

Debata w KE na temat sytuacji w Polsce odbyła się z powodu kontrowersji wywołanych przyjęciem ustaw o Trybunale Konstytucyjnym oraz radiofonii i telewizji.

EBS/x-news