Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wybrało niestałych członków Rady Bezpieczeństwa. Od stycznia przyszłego roku dwuletnią kadencję w radzie rozpoczną Niemcy, Indie, RPA, Kolumbia i Portugalia.

W przypadku miejsc przewidzianych dla Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji nie było kontrkandydatur i Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dokonało wyboru w pierwszej turze głosowania.

W przypadku państw zachodnich o dwa przewidziane dla nich miejsca ubiegało się trzech kandydatów - oprócz Niemiec i Portugalii także Kanada. Niemcy zdobyły wymaganą większość dwóch trzecich już w pierwszym tajnym głosowaniu nad ich kandydaturą. Otrzymały 128 głosów, czyli o jeden więcej niż wynosiła wymagana większość.

Wyboru między Kanadą i Portugalią nie zdołano dokonać także w drugiej turze, ale wtedy kanadyjski ambasador przy ONZ poinformował o wycofaniu kandydatury swego kraju, zapewniając Portugalii miejsce w Radzie Bezpieczeństwa.

Na Radzie Bezpieczeństwa ciąży główna odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Podobnie jak Zgromadzenie Ogólne, może nakładać sankcje na państwa członkowskie. Rada przyjmuje uchwały większością 9 głosów spośród 15 członków, przy czym tak zwani stali członkowie mają prawo veta.