Aż 10 tysięcy nowych miejsc w więzieniach dla muzułmańskich ekstremistów zamierza stworzyć francuski rząd. Islamiści mają być umieszczani w jednoosobowych celach, by ograniczyć do minimum ich kontakt z innymi więźniami.

Rząd chce utrudnić muzułmańskim ekstremistom nawracanie na islam innych więźniów, co jest coraz bardziej masowym zjawiskiem we francuskich zakładach karnych. Umieszczanie islamistów w jednoosobowych celach ma również uniemożliwić członkom muzułmańskich bojówek wykorzystywanie czasu spędzonego razem za kratkami do opracowywania planów nowych ataków terrorystycznych.

Na razie ograniczenie kontaktów groźnych islamistów z innymi więźniami jest najczęściej niemożliwe, bo francuskie zakłady karne są coraz bardziej przepełnione. W chwili obecnej znajduje się w nich prawie 70 tysięcy przestępców, choć teoretycznie jest tam miejsce tylko dla 58 311 osób. Dlatego też budowane będą nowe więzienia, a duża część istniejących zostanie rozbudowana.

APA